Jerzy Oses

Film podsumowujący projekt „Szlakiem przydrożnych kapliczek i figur w Gminie Kaźmierz”. Projekt został sfinansowany z Budżetu Państwa przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków NOWE FIO na lata 2021-2030, a zrealizowany dla społeczności kaźmierskiej przez Uniwersytet Trzeciego wieku w Kaźmierzu.

Jerzy Oses
Walne Zebranie TMWiZW   18 września na terenie stanicy wędkarskiej przy ul. Leśnej w Kaźmierzu odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o/Kaźmierz. W czasie spotkania podsumowano działalność Towarzystwa w latach 2016-2020. Zebrani wysłuchali sprawozdań zarządu i skarbnika, po czym udzielili absolutorium zarządowi, którego skład bez zmian postanowiono pozostawić na kolejną kadencję.
Czytaj więcej: Walne zebranie TMWiZW o/Kaźmierz