Jerzy Oses

Dożynki Kaźmierz 2016    W niedzielę 4 września w czasie obchodów dożynkowych w Kaźmierzu pogoda nie była już tak łaskawa jak dzień wcześniej, kiedy obchodziliśmy DNI KAŹMIERZA. Rolnicze Święto Plonów zapoczątkowane zostało uroczystą mszą św. dziękczynną. Eucharystię celebrował proboszcz kaźmierskiej parafii ks. Krzysztof Musiał. Po mszy nastąpiły tradycyjne obrzędy dożynkowe. Przekazanie przez starostów dożynkowych na ręce wójta gminy Kaźmierz Zenona Gałki chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów. W tym roku funkcje starostów pełnili państwo Wojciech Trochimowicz i Maria Kokot.

Dalej miało miejsce tak zwane obśpiewanie i obtańczenie wieńca, a następnie poczęstowano wszystkich uczestników chlebem. Następnie głos zabrał gospodarz Gminy, który w krótkim przemówieniu podziękował rolnikom za ich trud. Do rolników przemówili również zaproszeni goście. Po tych pełnych ciepła słowach nastąpił miły dla wyróżniających się rolników akt wręczenia „Statuetki Siewcy”. Nagrody w tym roku otrzymali panowie; Piotr Kozioł z Gaju Wielkiego, Mariusz Magdziarek z Witkowic i Marek Hermann z Witkowic. Medale przyznawane wiejskim kobietom „Order serca – Matkom Wsi” otrzymały panie; Renata Żyto z Kopaniny, Dorota Mysior z Gorszewic oraz Mirosława Trochimowicz z Sokolnik Małych. Kolejnym punktem tej części uroczystości było wręczenie medali „Za zasługi dla Gminy Kaźmierz”, które Rada Gminy Kaźmierz przyznała; firmie „Hochland” z Kaźmierza, Stowarzyszeniu Kaźmierz oraz p. Grzegorzowi Reinholz wieloletniemu radnemu i przewodniczącemu Rady Gminy Kaźmierz. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpił Zespołu Pieśni i Tańca „Siekieracy” z Kostrzyna i wokalna grupa biesiadna. Wieczorem przed publicznością wystąpiła Joanna Kozak z zespołem „FARBA”. Przez cały czas uroczystościom towarzyszyły punkty informacyjne kilku firm i wystawy organizowane przez różne grupy i indywidualnych pasjonatów. Z kolekcją militariów obecna była kaźmierska grupa miłośników historii „HUZAR”.

Kategoria: