Jerzy Oses

Walne Zebranie    Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze było okazją do podsumowania ostatnich pięciu lat działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Kaźmierz. Zebranie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście w osobach wójta Zenona Gałki oraz ks. proboszcza Krzysztofa Musiała odbyło się 21 kwietnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Radzynach. Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłych w roku 2015 r. członkini, Marii Pilarskiej zm. 5 kwietnia 2015 r. i wiceprezesa dr. Wiesława Włodarczaka zm. 23 października 2015 r.

Następnie sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2015 r. złożył, prezes Stanisław Jarząb. Z finansów rozliczyła się skarbnik Helena Oses. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Bogusław Konieczny. W dalszej części zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą ważniejsze wydarzenia z działalności Towarzystwa w latach 2011 – 2015. Po głosowaniach nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyboru składów nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Obecny zarząd składa się z siedmiu osób:

  • Stanisław Jarząb-prezes
  • Michał Stefanowski-wiceprezes
  • Stefan Kupś-wiceprezes
  • Helena Oses-skarbnik
  • Katarzyna Dzieńdziura-sekretarz
  • Maria Sobkowiak-członek
  • Janusz Stróżyk-członek

W skład komisji Rewizyjnej weszli:

  • Bogusław Konieczny – przewodniczący
  • Urszula Dziamska – zastępca przewodniczącego
  • Zbigniew Smolarek – członek

Kategoria: