Jerzy Oses

Wieczornica   Piątek 6 luty roku 2009 w kronikach Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu zapisany zostanie jako dzień wyjątkowy. W tym dniu bowiem po raz pierwszy w swojej historii szkoła była organizatorem „Wieczornicy” poświęconej w całości Powstaniu Wielkopolskiemu, a w szczególności uczestnikom powstania pochodzącym z naszego regionu. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, przedstawiciele władz lokalnych i kombatantów, a przede wszystkim zaproszeni potomkowie walecznych powstańców.

Na przybyłych czekała pięknie udekorowana na tę okoliczność sala gimnastyczna z elementami przypominającymi symbole powstańców. Gości w imieniu organizatorów powitał dyrektor szkoły mgr Mariusz Pielucha. Powagi wydarzeniu dodał fakt, że uroczystość rozpoczęto z poszanowaniem wszelkich tradycji kaźmierskiej szkoły. Tak więc na początku wprowadzono szkolny sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Kolejnym punktem programu było zapalenie symbolicznego znicza przez gościa honorowego p. Dorotę Jaskuła. Znicz ten delegacja harcerzy zaniosła pod pomnik Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu. Następnie grupa uczniów kaźmierskiej szkoły pod opieką p. Doroty Wojtaś przedstawiła świetnie moim zdaniem przygotowane najciekawsze fragmenty z dziejów państwa polskiego.

Przy użyciu ciekawych rekwizytów bardzo obrazowo przedstawiono wydarzenia począwszy od Chrztu Polski, Koronacji Bolesława Chrobrego, poprzez czasy rozbiorów, okres I Wojny Światowej, wybuch Powstania Wielkopolskiego, aż do czasu odzyskanie niepodległości. Narracja przeplatana wierszami i wzbogacona pieśniami patriotycznymi stworzyła niepowtarzalną atmosferę. Kiedy dzieci zaśpiewały Rotę „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” wszyscy zebrani jak na komendę podnieśli się z miejsc włączając się do wspólnego śpiewu. Patrząc wtedy na twarze zwłaszcza starszych osób, tych z pokolenia II Wojny Światowej zauważyłem łzy w ich oczach. Taki widok może dać prawdziwy obraz tego, jak cenna jest dla nich dzisiejsza niepodległość naszej ojczyzny. Tylko ludzie, którzy przeżyli w jakiś sposób okupację potrafią tak naprawdę cieszyć się tą wolnością. Obyśmy my mogli cieszyć się nią zawsze, zachowując w pamięci to komu ją zawdzięczamy. W tej części nazwijmy to artystycznej wystąpił jeszcze prowadzony przez p. Roberta Winieckiego, szkolny chór „Cantus Firmus” z repertuarem pieśni legionowych i patriotycznych.

W dalszej części programu znalazło się miejsce na prezentację nazwisk uczestników Powstania Wielkopolskiego z naszej gminy oraz dokumentów i pamiątek po nich zebranych. Prezentacji tej dokonała p. Urszula Kowzan, emerytowana nauczycielka historii, założycielka Szkolnej Izby Pamięci Narodowej. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci miało miejsce 9 maja 1971 r. Otwarcie dokonał ówczesny kierownik, a późniejszy dyrektor szkoły mgr Mieczysław Drzymała, który zaakceptował pomysł p. Urszuli. Przez dziesiątki lat uzupełniano pamiątki po mieszkańcach Kaźmierza i okolic, uczestnikach Powstania Wielkopolskiego oraz uczestnikach walk podczas II Wojny Światowej. Izba ta jest cenną pomocą dydaktyczną w ramach nauki historii.

Warto wspomnieć tutaj, że zbiory te zawdzięczamy również przychylności kolejnych dyrektorów kaźmierskiej podstawówki p. Radosławie Piotrowskiej, Janinie Łuczak oraz Andrzejowi Pawłowskiemu, który na zakończenie zaprezentował przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną na temat kaźmierskich uczestników powstania i historii tutejszej izby pamięci.

Na zakończenie dyrektor M. Pielucha dziękując za przyjęcie zaproszenia poprosił zebranych o wpisanie się do Kroniki Szkolnej. Zapraszając gości do odwiedzenia Izby Pamięci Narodowej p. M. Pielucha zapewnił jednocześnie o kontynuacji przez obecne grono pedagogiczne i dzieci szkolne tej wspaniałej tradycji jaką jest zbieranie pamiątek i pielęgnacja pamięci o naszych bohaterach.