Jerzy Oses

Spotkanie Noworoczne 2009    W ramach tegorocznego Spotkania Noworocznego w dniu 23 stycznia 2009 r. na zaproszenie wójta Gminy Kaźmierz dr Wiesława Włodarczaka do kaźmierskiego ośrodka kultury przybyli; przedstawiciele władz samorządowych z województwa wielkopolskiego, powiatu szamotulskiego, gminy Kaźmierz i gmin sąsiednich. Przedstawiciele wszelkich organizacji społecznych działających na naszym terenie, duchowieństwa oraz przedstawiciele firm mających swoje siedziby w naszej gminie lub z gminą współpracujące. Spotkania tego typu organizowane od lat tradycyjnie w pierwszych tygodniach Nowego Roku mają na celu przedstawienie działań związanych z rozwojem Gminy Kaźmierz w roku minionym. Chciałbym tutaj przybliżyć nieco jak takie spotkanie, w którym po raz pierwszy brałem udział wygląda. Na początku na zaproszonych gości czeka wraz z małżonką gospodarz, czyli wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak oraz przewodniczący Rady Gminy Kaźmierz mgr Grzegorz Reinholz, którzy witają każdą przybyłą na spotkanie osobę.

Kiedy przybyli już wszyscy zaproszeni goście, gospodarz wita wszystkich oficjalnie przedstawiając przy okazji osoby, przybyłe spoza naszej gminy. Wszystko to działo się przy nastrojowej muzyce w wykonaniu zespołu Peter’s Band.

Kolejny punkt programu to zaproszenie do obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej na tą okazję a ukazującą ubiegłoroczne osiągnięcia w gminie Kaźmierz. Z prezentacji mogliśmy dowiedzieć się między innymi o tym, że w roku 2008 – wykonano wiele prac remontowych w budynkach oświatowych. Zakończono remont kapitalny sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu. Wykonano projekt rozbudowy Przedszkola w Kaźmierzu i projekt budowy boisk w ramach rządowego programu ORLIK 2012. Poprawiono w znaczny sposób stan dróg na terenie gminy między innymi w Pólku oraz położono nowy asfalt na ulicy Szamotulskiej i Okrężnej w Kaźmierzu. Nową nawierzchnię z tłucznia uzyskała droga z Gaju Wielkiego do Jankowic. Rozbudowano sieć wodociągową z Bytynia do Osady Leśnej oraz z Kaźmierza do Brzezna. Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu zyskał nowy sprzęt w postaci śmieciarki, samochodu Ford Transit, beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych i autobusu VW Crafter. W roku ubiegłym uzupełnione zostało wyposażenie świetlic wiejskich a w Kiączynie oddano do użytku nową świetlicę. Powstało również kilka nowych placów zabaw dla dzieci i boisko sportowe w Piersku. Zainwestowano też w sprzęt dla strażaków z naszej gminy. Na zakończenie wspomniano o ubiegłorocznych obchodach Dni Kaźmierza, 90-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 75-lecia OSP w Radzynach.

Po prezentacji głos zabrali zaproszenie goście, którzy w kilku słowach pogratulowali gospodarzom gminy ubiegłorocznych osiągnięć, życząc im dalszych sukcesów. Następnie Waldemar Hermann, który tradycyjnie już wystąpił w roli konferansjera poprosił o wystąpienie druha Benona Szefflera z Sokolnik Małych, który za wieloletnią przynależność i aktywną działalność w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych z rąk Prezesa Oddziału ZWZOSP RP w Poznaniu Stefana Mikołajczaka otrzymał „Złoty Znak Związku OSP RP”.

Przy okazji tego spotkania wręczono kilku osobom wyróżnienia, za pracę społeczną na rzecz naszej gminy. Dyplomy uznania podpisane przez Wójta Gminy Kaźmierz dr Wiesława Włodarczaka i Przewodniczącego Rady Gminy Kaźmierz mgr Grzegorza Reinholza otrzymali;

  • Anna Kubiak z Witkowic. „Za szczególne zaangażowanie w prowadzeniu drużyny harcerskiej, nawiązującej do najlepszych tradycji Polskiego Harcerstwa, której działalność wzbogaca codzienne życie gminy o ciekawe elementy wychowawcze i patriotyczne, oraz włączanie dzieci i młodzieży w nurt wydarzeń społecznych Naszej Gminy”.

  • Helena Oses z Kaźmierza: "Za kilkadziesiąt lat pracy społecznej w Gminie Kaźmierz obfitującej w wielkie dokonania w dziedzinie rozwoju zespołów muzycznych, organizacji społecznych oraz za inicjowanie kontaktów i wspieranie współpracy z Polakami na Wileńszczyźnie".

  • Irena Przybecka z Kaźmierza: „Za czynny udział w życiu kulturalnym naszego środowiska oraz promowanie Gminy Kaźmierz poza jej granicami”.

  • Zbigniew Maciejczyk z Chlewisk: „Za zaangażowanie w rozwijaniu i wzbogacaniu różnymi formami współpracy, kontaktów i programu wspierania naszych Rodaków na kresach, w szczególności na Litwie i Białorusi”.

  • Bogusław Konieczny z Kaźmierza: „Za wieloletnią działalność społeczną, wielką dbałość o środowisko naturalne i zabiegi o zbudowanie otwartej dla wszystkich plenerowej bazy rekreacyjnej oraz zaangażowanie w zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”

  • Waldemar Hermann z Kaźmierza: „Za wieloletni aktywny i efektywny udział w życiu kulturalnym Gminy Kaźmierz, wspaniałą umiejętność prowadzenia imprez muzycznych, kierowanie pracą amatorskich zespołów śpiewaczych i promowanie Naszej Gminy szeroko poza jej granicami”.

  • Janusz Stróżyk z Kaźmierza: „Za duże zaangażowanie w życie społeczne Gminy Kaźmierz, efektywną współpracę ze stowarzyszeniami i społecznościami wsi oraz wieloletnie redagowanie "OBSERWATORA KAŹMIERSKIEGO", który stał się bardzo pozytywnym i wiarygodnym instrumentem obrazującym działalność naszego samorządu i mieszkańców Gminy Kaźmierz".

  • Jerzy Oses z Kaźmierza: „Za szczególną i nowoczesną formę promowania Gminy Kaźmierz na stronach internetu oraz wielką pasję poszukiwacza, pozwalającą zapisywać zapomniane karty historii obrazujące życie i pracę naszych mieszkańców na przestrzeni ostatnich wieków”.

  • Wyróżnienie otrzymał także nie obecny na spotkaniu Robert Winiecki z Kaźmierza.

W dalszej części spotkania zebrani spędzili swój czas na wspólnych rozmowach, dzieląc się przy okazji swoimi doświadczeniami i planami na przyszłe lata.

Chciałbym tutaj zatrzymać się na krótko przy wyróżnieniu dla mnie. Nie ukrywam, że było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Nigdy swojej pasji do historii naszej gminy nie traktowałem jako pracy społecznej. Nie myślałem o tym w ten sposób. Jest to raczej moje hobby, którym zaraziłem przy okazji kilka osób i w ten sposób strona nie jest już moja tylko nasza. Cieszy mnie fakt, że to co robimy zostało zauważone i w pewien sposób poparte przez naszych samorządowców. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy traktowali tą stronę jako naszą wspólną. W końcu historię naszej gminy tworzyli nasi dziadkowie, rodzice a teraz tworzymy ją my sami. Nie byłoby tych ciekawych (mam nadzieję, że takie są) artykułów gdyby nie mieszkańcy, którzy dostarczyli nam potrzebnych materiałów. Głównym tematem tej strony są ludzie. Ludzie, którzy zasłużyli sobie w jakiś sposób na to, aby o nich napisać. W dziale „Kaźmierskiej Osobistości” zamieszczamy artykuły opisujące mieszkańców naszej gminy, którzy w jakiś sposób mieli wpływ na jej rozwój. Zaznaczam jednak, że nie chodzi tutaj o ludzi, którzy byli, np. u władzy czy też piastowali jakieś stanowiska w gminie. Oczywiście od tych osób zaczynamy, bo o takich osobach łatwiej jest zdobyć informacje. Jednak dla nas "osobistość" to także ten, który położył najmniejszy kamyczek w miejscu gdzie postawiono wielką budowlę. "Osobistością" jest(był) każdy, kto wszelkim czynem przyczynił się do tego, iż obraz naszej gminy i jej mieszkańców poprawił się na zewnątrz, każdy kto walczył o naszą wolność a przede wszystkim każdy, kto wkłada(ł) w to swoje serce. Tak więc osobistości takich mogą być setki i niewykluczone, że każdy w swojej rodzinie takiej osobistości się dopatrzy. Dlatego czekamy na materiały i opisy Waszych dziadków, rodziców i krewnych. Nie dajcie o nich tak po prostu zapomnieć. Dla nas liczy się przede wszystkim człowiek a na ludzi patrzymy w ten sposób; najpierw imię (dobre imię), o które każdy zawsze powinien dbać. Potem nazwisko, które też może być dobre, chociaż jak wiemy nie każdy musi być ze swojego dumny, bo nie każdy odpowiada za tych, którzy swoje nazwisko w jakiś sposób splamili. Dopiero na końcu za człowiekiem idą tytuły naukowe itd. Z grzeczności i prawidłowej pisowni przed nazwiskami znanych osób dodajemy przedrostki dr, mgr, inż., itd., jednak w ocenie człowieka to imię jest najważniejsze. Jestem przekonany, że Wasi przodkowie właśnie na zachowanie dobrego imienia kładli największy nacisk. Nie mają tutaj znaczenia dawne przynależności do organizacji, które nie okryły się chwałą w przeszłości mam tutaj na myśli np. ZSMP, PZPR itp. Wiemy, jaka była sytuacja w kraju i wiemy, że jeżeli ktoś był człowiekiem szlachetnym to żadne organizacje i partie go nie zepsuły. Dlatego nikt, kto miał i ma szlachetne serce nie powinien mieć żadnych kompleksów.

Po raz kolejny dziękuję za pomoc współautorom artykułów; Remigiuszowi Kaczmarkowi z Sokolnik Wielkich, Adamowi Maciejczykowi z Chlewisk, Pawłowi Szymańskiemu z Chlewisk, p. Halinie Tobis z Kaźmierza, p. Dorocie Jaskuła z Szamotuł, no i mojej mamie Helenie. Podziękowania za pomoc w postaci fotografii z bieżących wydarzeń dla p. Andrzeja Wielgosza z Kaźmierza, Andrzeja Odwrota z Kaźmierza, Janusza Stróżyka z Kaźmierza, p. Irenie Przybeckiej z Kaźmierza, p. Lucynie Gawłowskiej z Kaźmierza i dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby materiały zamieszczane na naszej stronie były w 100% prawdziwe, bo na to kładziemy największy nacisk. Liczymy też na udział „korespondentów” z pozostałych sołectw. Pochwalcie się swoimi osiągnięciami. Każde sołectwo ma zagwarantowaną kolumnę na wzór tych z Sokolnik Wielkich i Chlewisk. Jestem przekonany, iż w każdej wsi znajdzie się ktoś, kto zechce opisywać zaistniałe tam wydarzenia.