Remigiusz Kaczmarek

100 lat dla ZŁOTYCH JUBILATÓW !    W niedzielę 19 października miała miejsce w Kaźmierzu podniosła uroczystość. Władze gminne wraz z Kaźmierską parafią zaprosili na wspólny zjazd dostojnych jubilatów obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie przebiegło w dwóch odsłonach. Najpierw jubilaci zebrali się w kościele, gdzie tutejsi kapłani odprawili mszę świętą w ich intencji.

W wypełnionej mieszkańcami świątyni bohaterowie dnia odnowili swe przysięgi małżeńskie. Natomiast na zakończenie tej uroczystej celebry otrzymali od księdza proboszcza Krzysztofa Musiała - każda para z osobna specjalne błogosławieństwo. Ksiądz wikariusz natomiast wręczył krzyże, które wcześniej zostały poświecone podczas mszy. Kolejny etap spotkania miał miejsce w sali GOK. Złoci Jubilaci otrzymali kwiaty i pamiątkowe dyplomy oraz usłyszeli mnóstwo życzliwych słów i serdeczności. Każda para otrzymała z tej okazji specjalne medale nadane przez Prezydenta RP – Lecha Kaczyńskiego, które w jego imieniu wręczył pan wójt dr Wiesław Włodarczak wspomagany przez panie Wandę Krystkowiak i Lucynę Gawłowską. Całość dopełnił koncert, który specjalnie z tej okazji zaprezentował zespół „KAŹMIERZANKA” oraz panowie W. Hermann i P. Pospieszny, którzy zapewnili oprawę muzyczną i konferansjerkę podczas trwania uroczystości. W imieniu jubilatów podziękowania za takie miłe spotkanie i serdeczne przyjęcie złożył pan Mieczysław Drzymała.

Wśród dostojnych gości była także para z Sokolnik Wielkich – Państwo Maria i Andrzej Musiał. Im oraz wszystkim przybyłym dostojnym jubilatom zaśpiewano gromkie 100 lat!

„Złoty Jubileusz” 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali:

 • Helena i Kazimierz Agacińscy,
 • Władysława i Tadeusz Andrzejewscy,
 • Maria i Zenon Bochińscy,
 • Krystyna i Mieczysław Drzymałowie,
 • Irena i Michał Lewandowscy,
 • Halina i Edmund Mruczykowie,
 • Maria i Andrzej Musiałowie,
 • Anna i Wiktor Najkowscy,
 • Zofia i Zygmunt Ozimkowie,
 • Urszula i Zygmunt Płocharzowie,
 • Barbara i Jan Przybyszowie,
 • Janina i Józef Skireccy,
 • Aniela i Jan Szymczakowie,
 • Maria i Franciszek Wielgoszowie
 • Marianna i Stanisław Woźni.