Remigiusz Kaczmarek

   1Dzień Edukacji Narodowej4 października jest tym dniem w roku, który wszyscy mamy wyryty gdzieś głęboko w swych sercach wspominając ulubionych pedagogów. To dla kochanej „pani”, czy „profesorki” dzieci dawniej, ale i współcześnie-uczą się ról na szkolne przedstawienia, piszą wypracowania, zakładają zielniki i różne inne hodowle i opiekują się szkolnymi zwierzętami. Chcą być dostrzeżone i chcą, aby docenić ich starania. I im, i nauczycielom jest niezwykle miło, kiedy razem osiągają sukcesy. W takim świątecznym dniu głębiej zastanawiamy się wszyscy  nad rolą nauczyciela w dziele wychowania młodego pokolenia polaków.I raczej w całości zgodnie dochodzimy do wniosku, że jest to nie bagatelny wysiłek. Uczniowie zazwyczaj bardziej pamiętają przecież o swoich prawach niż o obowiązkach, jakie na nich ciążą.

Rolą właśnie nauczyciela jest trzymanie nad tym pieczy i dbałość o właściwą równowagę między nimi. Także tutaj w Sokolnikach Wielkich w małej wiejskiej szkole to zadanie jest wprowadzane w życie. Dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej chętnie uczestniczą w zajęciach.  Podczas uroczystej akademii z okazji  „Dnia Edukacji Narodowej”, która w tym roku odbyła się 15 października dziatwa szkolna miała możliwość podziękować swym paniom właśnie za ten trud i wysiłek. Na uroczystość przybyli goście: pan wójt W. Włodarczak, szef gminnej oświaty pan J. Stróżyk oraz radni – panie S. Zgoła i A. Bąk oraz pan M. Człapa. Oczywiście wśród przybyłych były również katechetka s. Jadwiga i nauczycielki, które jeszcze nie tak dawno nauczały w tej placówce oświatowej. Nie zabrakło pań z obsługi i także rodziców. Pan wójt wręczył wraz z Panią dyrektor W. Kozłowską nagrody, które przyznawane są, co roku komuś z grona pedagogicznego w podzięce za ich nauczycielski znój. Tym razem były to panie  Małgorzata Sadowczyk (nagroda wójta ) i Lucyna Kubala ( nagroda dyrektorska). Kwiatom  i życzeniom towarzyszyło także  uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów tudzież pasowanie ich na pełnoprawnych członków tej szkolnej społeczności. Dzieciaczki z klasy „zerowej” pod wodzą swej wychowawczyni przedstawiły się wszystkim zgromadzonym na sali. Śpiewem i wierszem pierwszy raz mogły wziąć czynny udział w tym święcie szkoły. Dzień Edukacji Narodowej zastąpił obchodzony dawniej Dzień Nauczyciela. Jest on obecnie w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jednocześnie jest wolny od zajęć dydaktycznych, choć nie koniecznie wolny od pracy. W Sokolnikach na przykład był pełniony dyżur dla uczniów, których rodzice z powodów zawodowych nie mogli swym pociechom zapewnić opieki.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wielu sukcesów a porażki niech nie zniechęcają a wręcz niech staną się przyczyną do wyciągania wskazówek w dziele wdrażania pozytywnych relacji między wychowawcami i wychowankami.