Remigiusz Kaczmarek

Matka Generalna Andrzeja Górska wita serdecznie biskupa M. Przykuckiego   Ważną datą w dziejach Sokolnik Wielkich był rok 1977. Dnia 4 sierpnia w progach Urszulańskich powitany został Cudowny Obraz Jasnogórski, a właściwie to jego kopia. Kopia ta została poświęcona przez papieża i od momentu powrotu z Watykanu zaczęła przemierzać cały obszar naszego kraju  wzdłuż i w szerz. W swojej pielgrzymce po Polsce przez kilka godzin zagościła Matka Boża także tutaj na ten skrawek ziemi. Obraz przybył do Sokolnik Wielkich z Otorowa, gdzie wcześniej był podejmowany z należnymi mu honorami w tamtejszej parafii.

Podążając przez Brodziszewo został powitany przez mieszkańców okolicznych wsi na drodze z Sokolnik Małych na wysokości dzisiaj istniejącej nowej Kaplicy Urszulanek. To właśnie tutaj został przejęty przez strażaków i stąd w uroczystej procesji przeniesiono go na specjalnie zbudowane w tym celu, zadaszone miejsce przed dawnym domem i kaplicą Urszulańską. Na trasie zostały zbudowane także okolicznościowe bramy powitalne, a jej przebieg wyznaczały rozwieszone różnokolorowe proporce i chorągiewki po obu stronach drogi. Ludzie, którzy przygotowywali te dekoracje używali wszystkiego, co tylko było w zasięgu ich ręki jak np. lampki choinkowe, które tym razem zastosowano jako oświetlenia wspomnianych bram. Cel przyświecał tylko jeden: jak najgodniej i najpiękniej powitać „Królową Polski” i Orędowniczkę naszego narodu, która od wieków w tym obrazie jest czczona przez rzesze polaków.

Ksiądz kapelan Julian Kalbarczyk wita bpa Przykuckiego

Ksiądz kapelan Julian Kalbarczyk wita bpa Przykuckiego i przybyłych na uroczystość gości
Ksiądz proboszcz Lucjan Ronduda i  bp M. Przykucki
Ksiądz proboszcz Lucjan Ronduda i  bp M. Przykucki witają wiernych  przybyłych na tę uroczystość.

Z uwagi na zbyt mało miejsca obraz nie mógł być wniesiony przez główną furtę posesji, wobec czego ówczesny kierownik PGR-ów wyraził zgodę, aby wnieść go przez bramę wjazdową do zagrody gospodarstwa rolnego. Obie posiadłości graniczyły bezpośrednio ze sobą i w ten sposób wokół miejsca ceremonii mogły wcześniej zgromadzić się rzesze wiernych. Przed obrazem strażacy z tutejszej jednostki zaciągnęli honorowe warty na zmianę ze strażakami z Sokolnik Małych. Tuż obok na wysokości wejścia do domu został ustawiony ołtarz, przy którym obecni na uroczystości księża odprawiali celebrę. W tych wydarzeniach obok mieszkańców okolicznych wsi i posługujących tutaj Urszulanek z ich księdzem kapelanem Julianem Kalbarczykiem wzięli udział liczni goście. Wymienić w tym miejscu wypada przede wszystkim ks. biskupa Mariana Przykuckiego, Matkę generalną Urszulanek SJK Andrzeję Górską i proboszcza z tutejszej parafii ks. Lucjana Rondudę.

Duszpasterze i wierni przed obliczem Jasnogórskiej Pani
Duszpasterze i wierni przed obliczem Jasnogórskiej Pani

Biskup Marian Przykucki podczas uroczystej celebry

Biskup Marian Przykucki podczas uroczystej celebry
Przez cały czas pobytu Cudownego Obrazu wartę przy nim pełnili strażacy

Przez cały czas pobytu Cudownego Obrazu wartę przy nim pełnili strażacy

Po zakończonych uroczystościach w Sokolnikach Wielkich Cudowny Obraz został pożegnany przez zgromadzonych wiernych i przekazany okolicznościowej asyście, która dalej poniosła go na kolejne miejsce odwiedzin tym razem do kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. To właśnie tam odbyły się główne uroczystości związane z Nawiedzeniem Jasnogórskiego wizerunku Matki Boskiej w parafii Kaźmierz.

Bardzo serdecznie dziękuję paniom:  Dorocie Klikawka , Mariannie Nowickiej i Zofii Piaskowskiej za udostępnień fotografii ze swych domowych archiwów.

R. Kaczmarek