Remigiusz Kaczmarek

Dzień Ziemi   22 kwietnia miał miejsce Światowy Dzień Ziemi. W Szkole Podstawowej w Sokolnikach Wielkich obchodziliśmy go przez ponad tydzień. Wszystkie dzieci wraz z wychowawcami brały udział w projekcie edukacyjnym pt.: „Zielona Planeta”. Jego najważniejszym celem było ukształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za jakość otaczającej nas przyrody. W ramach projektu uczniowie mieli okazję zwiedzić kotłownię ekologiczną w Sokolnikach Wielkich. Dowiedzieliśmy się, że głównym paliwem są tam baloty ze słomy i brykiety, a popiół powstały po ich spaleniu można wykorzystywać między innymi jako nawóz naturalny.

Dzieci pojechały zapoznać się z pracą ludzi, obsługujących oczyszczalnię ścieków w Kiączynie. Trasa wycieczki wiodła także brzegiem Zalewu Radzyny, gdzie uczniowie również wysłuchali mnóstwa ciekawostek o tym zbiorniku. W szkole bogaciliśmy naszą wiedzę o otaczającym nas środowisku i jego ochronie oglądając filmy edukacyjne, m.in. „Felka rady jak segregować odpady” i „Peta patenty na zużyte sprzęty”. Jednym z zadań uczniów było też zdobywanie informacji o ochronie środowiska, korzystając z różnych źródeł – tu niesamowitą cierpliwością i dociekliwością wykazał się uczeń klasy II, Jaś Grześkowiak. Ilość zdobytych przez niego informacji zaskoczyła wszystkich. Dzieci wykonywały plakaty tematyczne pod kierunkiem swoich pań. Miały możliwość pokazania, co chciałyby zmienić w otaczającej nas przyrodzie, jak ją udoskonalić, co zrobić, żeby wokół nas było ładniej, czyściej, weselej. Pokazały to zresztą nie tylko na papierze – postanowiły posprzątać śmieci w najbliższej okolicy, tzn. w Sokolnikach Wielkich. 28 kwietnia 2008 roku w szkole odbyło się podsumowanie projektu „Zielona Planeta”. Rozpoczęło się quizem, w którym reprezentanci klas I-III mieli możliwość wykazana się zdobytą w ciągu ostatniego tygodnia wiedzą ekologiczną. Prowadząca, p. M. Sadowczyk, zaprezentowała uczniom pytania, na które odpowiadali pisemnie.

Następnie jury, złożone z zaproszonych gości – sołtysa Sokolnik Wielkich p. R. Karczmarka, p. A. Dryjańskiej z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska i s. J. Wojciechowskiej – oceniało i punktowało odpowiedzi.

Największą liczbę punktów zdobyli przedstawiciele klasy I – Weronika Wichura i Jasiu Wichura. Przedstawiciele klasy II – Weronika Boińska i Jaś Grześkowiak i klasy III – Sylwia Skorupa i Krzysztof Coda z jednym punktem mniej zajęli ex aequo drugie miejsce.

Dzieci z oddziału „0” przy pomocy p. P. Niedrich zorganizowały pokaz mody ekologicznej. Zaprezentowały nam stroje na cztery pory roku, wykonane z gazet.

Uczniowie klasy II, przygotowani przez p. L. Kubalę, wystąpili z teatrzykiem kukiełkowym pt.: „Szewczyk Dratewka”, do którego samodzielnie przygotowali wszystkich występujących w nim bohaterów.

Dzieci z kl. I i III przedstawiły krótki program artystyczny, recytując wiersze i śpiewając piosenki o tematyce ekologicznej. Nastąpiła też prezentacja wykonanych wcześniej plakatów. Na zakończenie p. A. Dryjańska wręczyła uczestnikom quizu ekologicznego książki pt.: „Przyroda gminy Kaźmierz”.

Każda klasa otrzymała również pamiątkowy dyplom. Pani Dyrektor W. Kozłowska podziękowała gościom za przybycie, a dzieciom za tak aktywny udział w projekcie. Materiał i fotografie przesłane przez p. L. Kubalę