Adam Maciejczyk

Chlewiska - Poświęcenie Krzyża   W  niedzielę 4 listopada 2007 roku o godzinie 1500 w naszej wsi miało miejsce poświęcenie nowego Krzyża. Było to zwieńczenie trudu, jaki włożyli w to przedsięwzięcie zaangażowani mieszkańcy. Ale warto było - nowy Krzyż jest wspaniały. Był to moment miły nie tylko dla mieszkańców, ale chyba i samego Boga. Krótko przed poświęceniem można było zauważyć nad naszą miejscowością przepiękną tęczę. Teren wokół krzyża został uporządkowany pobliskie bzy prześwietlone, postawiono nowe ogrodzenie, teren przy krzyżu wyłożono kostką pozbrukową. Zbocze drogi zostało nawiezione ziemią i wyrównane oraz zostały posadzone krzewy ozdobne i posiana trawa.

    A wszystko to dzięki mieszkańcom wsi i sponsorom, którzy wsparli finansowo i materialnie inicjatywę Sołtysa i Rady Sołeckiej. Nowy krzyż stanął w miejscu starego, którego upływający czas nie oszczędził. Warto wspomnieć, że stał on od 1977 roku i został wykonany przez mieszkańca wsi pana Leona Mazantowicza ze zdementowanego słupa energetycznego.

   Poświęcenia Krzyża dokonał proboszcz parafii kaźmierskiej ks. kan. Zdzisław Potrawiak. Ks. kanonik wyraził swoje uznanie dla zaangażowania i hojności mieszkańców i dbałości o tak ważny symbol kultu religijnego. W trakcie ceremonii poświęcenia miejscowe dzieci recytowały wiersze o tematyce krzyża. Na koniec ceremonii poświęcenia Krzyża sołtys wsi Andrzej Marciniak w imieniu swoim i Rady Sołeckiej podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nowy krzyż stanął przy wjeździe do Chlewisk.

   Wykonawcą nowego krzyża jest pan Wojciech Wojtaś z Kaźmierza, a ogrodzenie wokół krzyża wykonał pan Kazimierz Kupś z Kaźmierza. Kostkę pozbrukową położyli pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu. Sprzętu do prac związanych w postawieniem Krzyża i wyrównaniem terenu użyczyło Gospodarstwo Rolne ”AGRODUET”.

    Uroczystość poświęcenia Krzyża uświetnili swoją obecnością przybyli na te okazję zaproszeni goście: pan Wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak wraz z małżonką Ewą, panowie Przewodniczący Rady Gminy Kaźmierz Grzegorz Reinholz oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu Tomasz Augustyn. Pan Andrzej Nowak Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego AGRODUET, pan Kazimierz Kupś – wykonawca ogrodzenia oraz  licznie przybyli mieszkańcy wsi. Nad bezpieczeństwem ruchu w trakcie ceremonii czuwali strażacy OSP Chlewiska.