Jerzy Oses

Telewizyjny Turniej Gmin Kaźmierz - Budzyń   Czy wiecie, że gmina Kaźmierz w roku 1986 brała udział w programie "Telewizyjny Turniej Gmin” ? Konkurentem Kaźmierza była gmina Budzyń. W tym czasie naczelnikiem gminy Kaźmierz był pan Adolf Pisarczyk. Podczas turnieju zakłady pracy obu gmin prezentowały swoje osiągnięcia z dziedziny przemysłu i rolnictwa. W programie tym gminy rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych.

Reprezentanci zakładów pracy ścigali się np. w obsłudze kombajnów zbożowych, robieniu masła, sypaniu cukru do torebek 1 kg bez wagi, spawaniu, rzucaniu balotem słomy a nawet ładowaniem butelek mleka do plastikowych koszy przy użyciu…. koparki jak również sprawności kominiarzy i wielu innych. Poniżej kilka fotografii