Jerzy Oses

Tablica upamiętniająca najwcześniejszą historię miejscowości Kaźmierz   Dzień 3 maja 1998 roku był dla Kaźmierza i jego mieszkańców dniem szczególnym. Na ten dzień przypadły, bowiem uroczystości związane z 700 leciem naszej miejscowości. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w miejscowym kościele, w której uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele władz gminy oraz regionu. W godzinach popołudniowych przed budynkiem Urzędu Gminy zebrali się mieszkańcy na czele z miejscowymi władzami. Obecne były poczty sztandarowe organizacji działających na terenie gminy oraz zaproszeni goście.

Wśród gości byli miedzy innymi: Senator Rzeczypospolitej p. Jerzy Smorawiński, Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego p. Piotr Borowicz, Kierownik Urzędu Rejonowego w Szamotułach p. Jacek Grabowski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza p. Aleksander Tobis oraz burmistrz Szamotuł p. Roman Handschuh i wielu innych przedstawicieli władz sąsiednich gmin. Wszyscy przybyli tutaj po to, aby wziąć udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej najwcześniejszą historię naszej miejscowości ufundowaną przez wójta dr Wiesława Włodarczaka. Na wstępie uroczystości orkiestra dęta zagrała hymn państwowy, po czym głos zabrał wójt Gminy dr Wiesław Włodarczak. Wójt przedstawił panią Krystynę Bernard zd. Dąbrowską córkę ostatniego wójta naszej gminy przed II wojną światową Władysława Dąbrowskiego. Pani Krystyna została poproszona o odsłonięcie wspomnianej wcześniej tablicy pamiątkowej. Aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. proboszcz Zdzisław Potrawiak, po czym orkiestra zagrała Rotę „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...”. Po tym punkcie uroczystości wszyscy zebrani udali się w uroczystym pochodzie przy muzyce orkiestry dętej do sali Gminnego Ośrodka Kultury, by wziąć udział w dalszej części obchodów. Uroczystość w sali GOK rozpoczął chór „Moniuszko” pod dyrekcja p. Zbigniewa Tobisa śpiewając pieśń „Gaude Mater Polonia” (O ciesz się, Matko-Polsko). Kolejnym punktem było zabranie głosu przez wójta Włodarczaka, który na wstępie serdecznie powitał przybyłych na uroczystość gości a potem w skrócie przedstawił 700 letnią historię naszej miejscowości. Na zakończenie wójt złożył serdeczne życzenia mieszkańcom całej gminy Kaźmierz. W dalszej części uroczystości chór zaśpiewał pieśń „O polski kraju święty” następnie uczennica Karolina Szczepkowska wystąpiła recytując przy akompaniamencie p. Roberta Winieckiego patriotyczny wiersz okolicznościowy. Pan Waldemar Hermann przedstawił fragmenty historii związane z pisownią nazwy miejscowości Kaźmierz oraz kilka szczegółów z życia mieszkańców ówczesnego Kaźmierza. Kombatant p. Stanisław Borowiak korzystając z tego, że uroczystość ma miejsce właśnie 3-go maja w dniu Narodowego Święta ze wzruszeniem wspomniał o swoim i kolegów udziale w walkach o wolną i niepodległą Polskę. Następnie głos zabrali zaproszeni goście składając na ręce wójta życzenia i kwiaty. Pan Aleksander Tobis natomiast przybliżył nieco nowszą historię Kaźmierza wspominając swoją młodość podczas okupacji w czasie II wojny światowej. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespól „Peters Band” działający przy GOK Kaźmierz prezentując muzykę rozrywkową. Zapraszam do obejrzenia galerii foto z uroczystości, niestety zdjęcia są słabej jakości i w małym formacie.

J.Oses