Helena Oses

KGW Bytyń   We wtorek 20.022007 r. w Bytyniu odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania koła jest sołtys Bytynia p. Wojciech Taisner, który jest również radnym Gminy Kaźmierz. Przypomnijmy że Koła Gospodyń Wiejskich to obok Kółek Rolniczych najstarsze organizacje działające obecnie w Europie. Koła powstały z inicjatywy kobiet zaraz po powstaniu Kółek Rolniczych ponad 135 lat temu. Na zebranie zaproszono osoby, które posiadają doświadczenie w działalności tego typu organizacji.

Przybyła między innymi p. Helena Oses była wieloletnia przewodnicząca KGW Kaźmierz, która przewodniczyła zebraniu. Obecna była również p. Maria Ratajczyk w-ce prezes powiatowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych d/s kobiet, Członkini Wojewódzkiej Rady Kobiet. Kolejnym gościem była p. Monika Koprucka specjalista do spraw KGW przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego Sielinko na gminy Szamotuły i Kaźmierz. Na spotkanie przybył także p. Józef Przekop prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaźmierzu i oczywiście sam pomysłodawca sołtys p. Wojciech Taisner. W zebraniu wzięły udział 23 panie, które zadeklarowały chęć przynależności do powstającej organizacji. Z zebranych kobiet w jawnym głosowaniu wybrano zarząd KGW Bytyń. Przewodniczącą została p. Teresa Stryjek sekretarzem p. Alina Taisner skarbnikiem, p. Jolanta Wrembel członkami zarządu są również p. Elżbieta Sadalska oraz Grażyna Różycka. Członkiniami komisji rewizyjnej zostały: p. Irena Krówczyńska, p. Krystyna Krusińska i p. Jolanta Nowacka. Członkinie nowo powstałej organizacji uchwaliły składkę członkowską na rzecz Koła w wysokości 20 zł na rok. Zaproszeni goście, którzy posiadają bogate doświadczenie w tego typu organizacjach zapoznali nowo wybrany zarząd oraz członkinie Koła o pracy i działaniach Kół Gospodyń Wiejskich w terenie. Udzielili informacji gdzie można się zwracać z prośbą o pomoc deklarując jednocześnie, że chętnie sami służą doradztwem i nie odmówią pomocy. Na zakończenie spotkania zarząd oraz członkinie opracowały plan pracy Koła na rok 2007. Zebranie zakończyło się w miłej atmosferze. Wszystkim członkiniom KGW Bytyń życzymy wytrwałości i konsekwencji w swoich działaniach.