Andrzej Indyka 1942 - 2010Lekarz

Andrzej Indyka urodził się w Olkuszu 18 maja 1942r. Od roku 1945 mieszkał w Bielsku Białej, gdzie w 1960 r. zdał egzamin dojrzałości. Następnie rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył w 1966r. Jego kariera lekarska przebiegała następująco:

(1966 - 1968) Staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach

(1 maja 1968) Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu

(1979) Specjalista w dziedzinie pediatrii

(1997) II stopień specjalizacji w zakresu medycyny rodzinnej

W roku 1996 jako jeden z pionierów podpisał kontrakt na realizację usług medycznych z Wojewodą Poznańskim.

Brał czynny udział w przygotowywaniu koncepcji budowy nowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu, będąc również konsultantem w trakcie realizacji inwestycji, którą oddano do użytku w 1992 r. W 1996 r. jego przychodnia uzyskuje wsparcie finansowe na remont i adaptację pomieszczeń dla swoich potrzeb. Kierowana przez dr Andrzeja Indykę Przychodnia Leczniczo - Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych jest uznaną i cenioną placówką medyczną.

Za swoje zawodowe zaangażowanie odznaczony został:

  • 1976 r. - medalem "Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego"
  • 1978 r. - Brązowym Krzyżem Zasługi
  • 1984 r. - Medalem 40 - lecia PR
  • 1985 r. - Odznaką „Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia

Ponad 40. lat nieprzeciętnego zaangażowania, profesjonalnej i ofiarnej pracy, codziennego trudu godnego naśladowania - to postawa lekarza, która zasługuje na wyróżnienie. Dlatego Uchwałą Rady Gminy Kaźmierz nr XLV/246/9 z dnia 18 grudnia 2009, nadano p. Andrzejowi Indyce medal „Za szczególne zasługi dla Gminy Kaźmierz”. 

Andrzej Indyka zmarł 5 grudnia 2010r.

J.Oses