Jerzy Oses

W imię wdzięczności za niepodległość    Przy dźwiękach „Roty” i „Bogurodzicy” rozpoczęła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował nasz wikariusz ks. Marek Skociński. W tej okolicznościowej Eucharystii, którą odprawiono w tak ważnym dla naszej ojczyzny dniu, kiedy obchodzimy Święto Niepodległości, udział wzięli parafianie, dla których słowa „Ojczyzna” i „Polska” nadal znaczą bardzo wiele. Do kaźmierskiej świątyni przybyły również poczty sztandarowe, Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, Gimnazjum w Kaźmierzu, Kółka Rolniczego z Gorszewic, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaźmierzu oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kaźmierzu.

W swojej homilii ks. Marek przypomniał kilka istotnych faktów historycznych z dziejów naszej ojczyzny wskazując na to, jak ważną rolę w jej dziejach odegrała wiara ówczesnych Polaków. Przez wieki Polacy stawiali na pierwszym miejscu Boga dalej Honor i Ojczyznę, i chociaż dzisiaj hasło Bóg, Honor, Ojczyzna wydają się być nadal aktualne, a może nawet modne, to wydaje się, iż najmniej pamięta się o Bogu. Cieszy zatem fakt, że kaźmierskie szkoły wpajają młodym pokoleniom poczucie patriotyzmu i nie zapominają również o chrześcijańskich korzeniach naszego narodu. Świadectwem na to było uczestnictwo we mszy młodych harcerzy. Po Mszy Św. w naszej świątyni odbył się krótki koncert w wykonaniu kaźmierskich organistów, Piotra Nobika i Krzysztofa Koputa. Ci, którzy skorzystali z zaproszenia i zostali w kościele, mieli możliwość wysłuchania kilku znanych utworów wykonanych na organach i puzonie. Koncert został nagrodzony wielkimi brawami, a ksiądz proboszcz Krzysztof Musiał zapewnił o kontynuacji podobnych koncertów w kaźmierskiej świątyni. Wspomniana msza i koncert nie były jedynymi wydarzeniami, które poświęcone zostały czwartkowemu Świętu Niepodległości. Z inicjatywy ks. proboszcza, pracowników GOK i chórzystów z Chóru im. Stanisława Moniuszki w sali Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiony został okolicznościowy program artystyczny związany z odzyskaniem przed 92 laty niepodległości przez Naród Polski.

Wzruszające sceny z czasów zaborów i walk niepodległościowych przedstawili uczniowie – harcerze kaźmierskiego gimnazjum. Patriotyczne pieśni przeplatane niezłą lekcją historii, prezentowane nam od kilku lat przez kaźmierską młodzież, świadczą o tym, że rośnie nam prawdziwe pokolenie, dla którego słowo „Polska” nabiera coraz większego znaczenia. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy kilku utworów patriotycznych w wykonaniu chóru. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem znanych patriotycznych piosenek i pieśni.

Kategoria: