Jerzy Oses

Dni Kaźmierza i Dożynki Gminno-Parafialne   Pogoda nie rozpieszczała uczestników tegorocznych Dni Kaźmierza i Dożynek Gminno - Parafialnych, które zorganizowano w ubiegły weekend 28-29 sierpnia 2010 r. Dni Kaźmierza minęły pod znakiem rywalizacji wielkopolskich sołtysów i koncertu zespołu "Discover". Dożynki natomiast rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Zdzisław Korcz (kapelan sióstr Urszulanek z Sokolnik Wielkich) w asyście proboszcza z Bytynia ks. Piotra Budasza i proboszcza kaźmierskiej parafii ks. Krzysztofa Musiała.

Tradycją jest, że kapłani w progu kaźmierskiej świątyni uroczyście witają przybyłe na uroczystość delegacje z wieńcami i bochnami chleba, wypieczonymi z tegorocznej mąki. We Mszy Św. udział wzięły poczty sztandarowe; Kółka Rolniczego z Gorszewic oraz jednostek OSP z Bytynia, Gaju Wielkiego, Kaźmierza, Radzyn i Sokolnik Małych. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się w barwnym korowodzie na boisko sportowe przy ul. Gimnazjalnej. Tam przed przybyłymi na kaźmierskie święto plonów gośćmi delegacje zaprezentowały swoje wieńce. Następnie starostowie dożynkowi na ręce gospodarza naszej gminy dr Wiesława Włodarczaka przekazali okazały bochen chleba. Starostami tego roku byli p. Zbigniew Konieczny rolnik z sołectwa Nowa Wieś i p. Maria Oleksy prowadząca wraz z mężem gospodarstwo rolne we wsi Kopanina. Prezentacji sołectw towarzyszyła muzyka Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie” z Trzcianki w gminie Kuślin. Wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak w krótkim przemówieniu podziękował kaźmierskim rolnikom za ich trud i za zaangażowanie tychże rolników w pomoc, niesioną przez naszą gminę rolnikom z południa kraju poszkodowanym przez tegoroczną powódź.

W dalszej części głos zabrali również zaproszeni na uroczystości goście; posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Kalemba i Romuald Ajchler. Poseł Stanisław Kalemba w pięknej mowie zwrócił uwagę z jakimi trudnościami spotyka się obecnie polski rolnik. Przypomniał również jak wielki udział w historii Polski mieli polscy rolnicy, przytaczając kilka faktów historycznych, cytując przy okazji słowa Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który mówił do rolników „... Wy ją żywicie, Wy ją bronicie bez Was Polska nie mogłaby istnieć”. Poseł Ajchler natomiast skupił się na pozytywnej ocenie naszego wójta i całej Rady Gminy Kaźmierz. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie po raz kolejny zaprezentował się zespół „Polanie”. Zespół, który szczyci się ponad 35 letnią działalnością zaprezentował publiczności folklorystyczne tańce, pieśni i obrzędy ludowe wywodzące się z regionu Wielkopolski.

Po sporej dawce folkloru sympatycy muzyki otrzymali dawkę muzyki rozrywkowej w wykonaniu kaźmierskiego zespołu „Peter's Band”. Wieczorem natomiast publiczność bawiła się przy muzyce rodem „Italo Disco” w wykonaniu „An Dreo & Karina” Na zakończenie warto wspomnieć, że podczas uroczystości wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaki te otrzymali: Beata Hejwosz, Jerzy Karwan, Roman Grześkowiak, Stanisław Adamek, Stanisław Jarząb, Tadeusz Czarnecki i Tadeusz Kaczmarek. Wręczenia odznak z upoważnienia Ministra Marka Sawickiego wręczył Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba. Wręczono także „Statuetkę Siewcy” - nagrodę dla wyróżniających się rolników i działaczy środowiska wiejskiego, w tym roku przyznano ją Stefanowi Kupsiowi, zaś p. Mariannie Nawrot z Kopaniny wręczono „Order Serca – Matkom Wsi”.

Kategoria: