Jerzy Oses

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o/ Kaźmierz podsumowało kolejny rok swojej działalności  W dniu 12.07.2014r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Radzynach. Przybyłych na zebranie członków Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Kaźmierzu powitał prezes Stanisław Jarząb. Zebrani wysłuchali sprawozdań; prezesa, skarbnika i komisji rewizyjnej. Obecni na spotkaniu członkowie Towarzystwa udzielili absolutorium obecnemu zarządowi. Prezes przedstawił również działania zarządu co do realizacji przedsięwzięć planowanych na rok 2014. Część z tych zadań została już zrealizowana.

Zebrani byli zgodni co do tego, że należy w dalszym ciągu wspierać naszych rodaków na Litwie. Wstępnie ustalono, że należy skupić się na konkretnej pomocy, która polegałaby min. na doposażeniu polskich placówek oświatowych. Zadeklarowano również pomoc dla Domu Polskiego w zaprzyjaźnionych Ejszyszkach. Po części oficjalnej gospodarz spotkania zaprosił wszystkich na poczęstunek przy ognisku.

Kategoria: