Jerzy Oses

Msza św. w intencji Ojczyzny   223. rocznicę uchwalenie przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja mieszkańcy naszej parafii uczcili uczestnictwem we mszy św. w intencji Ojczyzny. Na mszę przybyły poczty sztandarowe; szkoły podstawowej, gimnazjum, kombatantów i OSP Kaźmierz. Nie zabrakło też najaktywniejszych grup patriotycznych, do których śmiało można zaliczyć kaźmierskich zuchów i harcerzy.

Grupy najmłodszych patriotów uczestniczą w każdej lokalnej uroczystości poświęconej rocznicom ważnych wydarzeń historycznych w naszym kraju. Dzień 3 maja to również uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W swojej homilii ks. proboszcz Krzysztof Musiał nawiązał do nierozerwalnej więzi Kościoła i Narodu polskiego. Od wieków historia Kościoła przeplata się z historią polaków. Wielu wielkich władców oddawało swój naród pod opiekę Królowej Korony Polskiej. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej na kolanach oddawał Polskę pod opiekę Maryi ślubując tymi słowami; „Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico! Ja, Jan Kazimierz Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam”. Warto o tym pamiętać, na co dzień, a nie tylko w momentach zagrożenia suwerenności państwa. Wolność i niepodległość nie jest dana nam na zawsze.

Kategoria: