Henryk Frąckowiak 1929-2009   Henryk Frąckowiak urodził się 19 stycznia 1929 r. W Sokolnikach Małych w rodzinie chłopskiej. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlony wraz z rodzicami na tereny województwa lubelskiego. Tam podczas wysiedlenia zmarł mu ojciec. Po powrocie z wysiedlenia, prowadził z matką gospodarstwo rolne w Sokolnikach Małych. W latach 1951–53 odbył służbę wojskową. Po odbyciu służby wrócił na gospodarstwo i wraz z całą rodziną i gospodarstwem przystąpił do spółdzielni produkcyjnej pełniąc funkcję brygadzisty, a w latach 1954-57 piastował stanowisko przewodniczącego.

Po rozwiązaniu spółdzielni przejął gospodarstwo, które prowadził do 1962 r. Z powodu inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku zdał gospodarstwo i przeszedł do pracy w Kółkach Rolniczych jako księgowy. W latach 70-tych podjął pracę w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaźmierzu, początkowo jako instruktor skupu mleka, a od 1974 r. do 1986 r. pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i skupu. Poza pracą zawodową aktywnie włączył się w nurt życia społeczno-politycznego. W latach 1946-48 działał w Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1947 r. został przewodniczącym Koła w Sokolnikach Małych. Po zjednoczeniu ruchu młodzieżowego w 1948 r. dalej był przewodniczącym Związku Młodzieży Polskiej Koło Sokolniki Małe oraz został wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego ZMP w Kaźmierzu. W latach 1949-51 pełnił funkcję przewodniczącego ZMP w Kaźmierzu. Od 1953 r. był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1969 r. - członkiem Gminnego Komitetu ZSL w Kaźmierzu. W 1982 r. został prezesem Gminnego Komitetu ZSL w Kaźmierzu. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1979 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1983 r. – Odznakę Honorową Za Rozwój Województwa Poznańskiego, w 1984 r. – Medal 40-lecia, a w 1986 r. – Kawalerski Krzyż Zasługi. Otrzymał również wiele wyróżnień regionalnych, branżowych i zakładowych. Od 8 czerwca 2005 pełnił funkcję prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kaźmierz. Zmarł 22 maja 2009 r. pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kaźmierzu.

Henryk Frąckowiak 1929-2009

źródło: Obserwator Kaźmierski - Czerwiec / Lipiec 2009 nr 4

J.Oses