Jerzy Oses

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości   W niedzielę 11 listopada 2012 roku w Kaźmierzu obchodziliśmy uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Od kilku lat uroczystości niepodległościowe w naszej gminie mają charakter religijno-patriotyczny. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił proboszcz ks. Krzysztof Musiał. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe; Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Kaźmierz, Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, Gimnazjum w Kaźmierzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaźmierzu.

Następnie o godz. 15:00 na scenie Gminnego Ośrodka Kultury z okolicznościowym programem artystycznym wystąpili; uczniowie kaźmierskich szkół przygotowani przez p. Annę Kubiak i p. Roberta Winieckiego oraz chór „Moniuszko” pod dyrekcją p. Waldemara Hermanna. W uroczystościach uczestniczyli; Wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak, z-ca wójta p. Marek Jakubowski, przewodniczący rady gminy p. Grzegorz Reinholz, sekretarz gminy p. Karol Hartwich, dyr. gimnazjum p. Włodzimierz Malinowski oraz proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Musiał. Na zakończenie uczestników tego patriotycznego spotkania poczęstowano rogalami świętomarcińskimi.

foto J.Oses

Kategoria: