ks. bp Tadeusz Werno   Biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

  Ur. 4 sierpnia 1931 w Kaźmierzu jako najmłodszy syn Franciszka i Pelagii zd. Starosta. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w gorzowskiej katedrze Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Po otrzymaniu święceń ks. Tadeusz pełnił funkcje, wikariusza przy parafii katedralnej w Gorzowie (1956-1959), ojca duchownego w Seminarium Duchownym (1959-1960), następnie wikariusza w parafii Św. Jadwigi w Zielonej Górze (1960-1963), referenta wydziału duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.(1963-1971).

W roku 1969 został powołany na członka rady kapłańskiej a w 1971 przedstawicielem diecezji gorzowskiej do spraw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym samym roku ks. Tadeusz Werno został proboszczem parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Świdwinie w woj. koszalińskim. Kiedy powstała nowa diecezja koszalińsko – kołobrzeska biskup Ignacy Jeż mianował ks. Werno Konsulatorem Diecezjalnym w tej diecezji i pełnił funkcje referenta do spraw powołań duchownych. Został też mianowany członkiem diecezjalnego Komitetu Roku Świętego. 22.03.1974 roku został wyniesiony do godności biskupa przez papieża Pawła VI. Sakrę biskupią otrzymał z rąk prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego w katedrze koszalińskiej 25 maja 1974 roku. Biskup Tadeusz Werno znany jest także z tego, że przez lata konsekwentnie opierał się władzy komunistycznej, przez co był wielokrotnie gnębiony, również rodzina odczuwała tego skutki. Władzy ówczesnej najbardziej nie podobały się słowa biskupa kierowane do młodzieży, która tłumnie przybywała na spotkania z nim. W roku jubileuszu 50 lecia kapłaństwa niedzielę 2 lipca 2006, biskup Werno przybył do Kaźmierza po to, by podziękować w naszym kościele Bogu za chrzest św. i dary, jakie otrzymał.

   Biskup Werno niemal całą posługę biskupią sprawował w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, która powstała w 1972 roku. Ostatnio pełnił tam funkcję biskupa pomocniczego. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup, po ukończeniu 75 lat, automatycznie staje się emerytem. 22 września 2007 papież Benedykt XVI przyjął rezygnację księdza Tadeusza Werno z funkcji biskupa sufragana diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupowi Tadeuszowi Werno 12 lipca 2006 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nadano tytuł: Honorowego Obywatela Miasta Słupska. Wśród mieszkańców i parafian swojej diecezji ks. biskup uchodzi za człowieka bardzo życzliwego i zarazem skromnego. Spora część chwali Go również za Jego postawę w czasach stanu wojennego. Wtedy to pomagał osobom prześladowanym współtworząc Biskupi Komitet Pomocy Represjonowanym. Homilie ks. biskupa w owym czasie uważane były za nadzwyczaj odważne.

 na fotografii ks. bp Tadeusz Werno podczas homilii z kaźmierskiej świątyni.

na fotografii ks. bp Tadeusz Werno podczas homilii z kaźmierskiej świątyni.

J.Oses