Jerzy Oses

SOLCZANIE   W sobotę 3 marca 2018 r. w hali sportowej przy gimnazjum w Kaźmierzu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „SOLCZANIE” z Solecznik na Wileńszczyźnie. Zespół przybył do Polski w związku z obchodami Jubileuszowego 25. Poznańskiego Kaziuka Wileńskiego organizowanego przez poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Działający w Kaźmierzu oddział TMWiZW również stara się o to, aby i u nas co roku widoczny był akcent obchodów imienin św. Kazimierza królewicza, patrona Polski i Litwy.

Dzięki kontaktom Towarzystwa z miastami Wileńszczyzny gościliśmy już w Kaźmierzu kilka zespołów z Litwy, a zespół „SOLCZANIE” wystąpił u nas już po raz drugi. Na repertuar zespołu składają się tańce i pieśni z Wileńszczyzny i różnych regionów Polski. Imprezie towarzyszył kiermasz wileńskich przysmaków oraz sprzedaż kolorowych palm wielkanocnych. Organizację koncertu wsparł Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu. Na zakończenie występu artystom podziękowali i kwiaty wręczyli; sekretarz gminy Kaźmierz Janusz Stróżyk, prezes TMWiZW o/Kaźmierz Stanisław Jarząb i dyrektor GOK w Kaźmierzu Piotr Pospieszny.