Jerzy Oses

ks. dr Jarosław Wąsowicz   W poniedziałek 26 lutego 2018 r. kibice Lecha Poznań Sekcja Kaźmierz zaprosili mieszkańców naszej gminy, na zorganizowaną przez nich kolejną V Prelekcję Historyczną, tym razem zatytułowaną „Etos Żołnierzy Wyklętych”. Na zaproszenie organizatorów do Kaźmierza przyjechał historyk dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej ks. dr Jarosław Wąsowicz. Ksiądz Wąsowicz jest autorem książek o tematyce historycznej i społecznej, a także duszpasterzem kibiców, organizatorem ogólnopolskiej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.

Podczas ponad godzinnego spotkania prelegent w bardzo przejrzysty sposób przybliżył słuchaczom postacie należące do antykomunistycznego podziemia i zwrócił uwagę na to, że jesteśmy zobowiązani do przywracania pamięci o żołnierzach wyklętych. Sporą część swojego wystąpienia ks. Jarosław Wąsowicz poświęcił sanitariuszce 4. szwadronu, odtworzonej na Białostocczyźnie 5. Wileńskiej Brygady AK, Danucie Siedzikównie ps. „Inka”, zachęcając do zapoznania się z tekstem poświęconym Ince zawartym w książce pt. „Danuta Siedzikówna „Inka” (1928-1946). Pamięć i tożsamość”. Ksiądz Jarosław zwrócił uwagę na to, że spory udział w odkrywaniu bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny po roku 1945, mają przedstawiciele obecnej młodzieży, a w szczególności środowiska kibicowskie. Autor mówi o tym w swojej kolejnej książce pt. „SEKTOR POLSKA. Kibice, historia, patriotyzm”, poświęconej fenomenowi patriotycznego i religijnego zaangażowania środowiska polskich kibiców, którą można było nabyć w czasie spotkania. Podsumowując, kibicom z sekcji Kaźmierz należą się słowa uznania za dotychczasową organizację takich patriotycznych spotkań. Trzeba zauważyć, że mają oni dobre rozeznanie jeżeli chodzi o dobór osób, które mają coś wartościowego do przekazania młodemu pokoleniu Polaków. Chciałbym zwrócić również uwagę na to, że w spotkaniu uczestniczyła grupa kaźmierskich harcerzy. Wśród słuchaczy obecny był także p. Józef Urbanowicz, mieszkaniec Kaźmierza (członek grupy „Jaworzniacy”), który jako młody harcerz z końca lat 40. działał w organizacji młodzieżowej, której celem był aktywny sprzeciw wobec komunistycznej okupacji Polski. Przypomnę, że p. Józef za swoją antykomunistyczną działalność został aresztowany przez UB, osądzony i umieszczony w obozie w Jaworznie.

 Prelekcja Historyczna