Jerzy Oses

Spotkania Opłatkowe 2017   Życzenia świąteczne i noworoczne, śpiew kolęd i pastorałek to typowe oznaki zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i kończącego się starego i zbliżającego się nowego roku. Druga połowa grudnia to czas spotkań opłatkowych organizowanych w szkołach, urzędach, instytucjach, zakładach pracy i stowarzyszeniach. W sobotę 16 grudnia 2017 r. takie spotkania miały miejsce również w gminie Kaźmierz. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kaźmierz przy opłatku spotkali się między innymi członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości z Kaźmierza. Spotkanie, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: posłowie na Sejm VIII kadencji, p. Marta Kubiak i p. Marcin Porzucek, a także wiceprezes pilskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości p. Michał Zieliński i Adam Bogrycewicz, dyrektor biura posła PiS Marcina Porzucka, przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Wśród zaproszonych gości był również wójt gminy Kaźmierz Zenon Gałka, który w kilku słowach potwierdził, że władze gminy Kaźmierz są ponad podziałami partyjnymi. Gmina Kaźmierz jest otwarta dla wszystkich organizacji bez względu na poglądy polityczne ich członków. Obecni byi także; przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz Arleta Wojciechowska i proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu ks. Krzysztof Musiał. Kolędy śpiewano przy akompaniamencie saksofonisty p. Łukasza Manteja.

Kolejne spotkanie, które odbyło się tego dnia to tradycyjny „Opłatek Wileński” kaźmierskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. To spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Radzynach. Na stołach nie brakowało potraw z Wileńszczyzny, a w części artystycznej wystąpił działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kaźmierzu chór kameralny „FERMATA” pod dyrekcją p. Waldemara Hermanna. Tam również gośćmi honorowymi byli, wójt gminy Zenon Gałka, przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz Arleta Wojciechowska i proboszcz ks. Krzysztof Musiał. W niedzielę 17 grudnia 2017 r. swoje spotkanie opłatkowe mieli członkowie Grupy Miłośników Historii „HUZAR”. Spotkanie odbyło się w ich siedzibie w budynku byłej stacji kolejowej w Kaźmierzu. Corocznie organizowane spotkanie wigilijne jest nie tylko formą kultywowania tradycji, ale jednocześnie formą podziękowania Sponsorom, Wolontariuszom za życzliwość, wsparcie organizowanych przez nich imprez oraz podejmowanych inicjatyw. Na spotkanie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych grup: Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „WIARUS” i Grupa Rekonstrukcji Historycznej „KREUZ 1914” z Poznania. W czasie spotkania podsumowano działalność grupy w mijającym 2017 roku o czy można poczytać TUTAJ>>>.

Spotkanie Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości

Spotkanie Towarzystwa Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej

Spotkanie Grupy Miłośników Historii „HUZAR”