Jerzy Oses

Spis treści

Jak już wspominałem na początku tego materiału w roku 2004 w dniu 31 lipca odbył się I zjazd rodzinny. Uroczystość zapoczątkowała msza św. w kaźmierskim kościele. Mszę św. w intencji rodziny odprawił ks. Zdzisław Potrawiak, który w skrócie przypomniał historię kaźmierskiego kościoła. Tuż przed rozpoczęciem mszy Wielisława Nadobnik-Oses powitała wszystkich, którzy skorzystali z zaproszenia i przybyli na spotkanie. Po mszy św. wszyscy przybyli na spotkanie rodzinne udali się do restauracji "Pod Pawiem" prowadzonej przez Wiesławę i Krzysztofa Ossowskich - Oses. Tam każdy na powitanie otrzymał plakietkę, na której dopisać należało swoje imię i linię pochodzenia. Przyjęto zasadę, że pomimo tego, iż niektórzy widzą się po raz pierwszy w życiu to wszyscy zwracają się do siebie po imieniu lub ciociu i wujku.  Rozmowom przy stołach nie było końca, a sprzyjająca pogoda pozwalała na spędzenie miłych chwil przed lokalem. Na tarasie można było potańczyć przy muzyce. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa pamiątkowych fotografii i dokumentów ze zbiorów rodzinnych zebranych przez Dorotę Jaskuła. Kilka gałęzi drzewa genealogicznego przygotowanych przez członków z poszczególnych linii Rodu Oses. Z ciekawością też przeglądano materiały na temat Kaźmierza. Oczywiście nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu :)

Miłą niespodziankę sprawił swoim przybyciem Wójt Gminy Kaźmierz dr Wiesław Włodarczak, który w krótkim wystąpieniu pogratulował organizatorom tego, że udało im się zebrać tak liczną grupę Osesów w jednym miejscu. Następnie przybliżył zebranym historię gminy Kaźmierz i przedstawił obraz teraźniejszy gminy oraz zapoznał z planami na przyszłość. Zainteresowani historią ziemi kaźmierskiej mogli również zapoznać się z książkami autorstwa Edmunda Osesa, w których nie brakuje wątków kaźmierskich. Liczna grupa udała się odwiedzić groby przodków na kaźmierskim cmentarzu, był również czas na wzajemne fotografie i wielką fotografię grupową.

W dniu 10 października 2004 roku po Mszy św. w intencji  rodziny na którą przybyli Osesowie z Kaźmierza i okolicy  udano się na ul. Leśną gdzie na pamiątkę posadzono rodzinne drzewko z którego miejmy nadzieję wyrośnie okazały "Dąb Oses"