dr Wiesław Włodarczak    Wiesław Włodarczak syn Leona i Bronisławy urodził się 30 marca 1951r. w Szamotułach. Był absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską i ukończył Studium Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zdobywając tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.

   

Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik Polskich Kolei Państwowych w Szamotułach. Jego dalsza praca zawodowa związana była już z Urzędem Gminy w Kaźmierzu. Był cenionym pracownikiem urzędu, w którym pełnił funkcje; Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, radcy prawnego, sekretarza Urzędu Gminy, zastępcy Wójta Gminy Kaźmierz, którym był w tym czasie Adolf Pisarczyk. W latach 1991 - 2014 Wójta Gminy Kaźmierz, a od roku 2015 głównego specjalisty. Za swoje zaangażowanie w pracy na rzecz społeczeństwa był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Wśród odznaczeń, które otrzymał były między innymi;

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi,
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
 • Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
 • Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Oświaty”,
 • „Zasłużony dla Rolnictwa”,
 • Odznaka Honorowa za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
 • „Za Pomoc i Współpracę" - Zarząd Główny PTTK,
 • „Za Zasługi dla Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa",
 • „Zasłużony dla Łowiectwa" z okazji 70-lecia Polskiego Związku Łowieckiego,
 • „Zasłużony Działacz Kultury”,
 • Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
 • Brązową, Srebrną i Złotą Polskiego Związku Filatelistów,
 • „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego",
 • Medal „Homo Mensura – Miarą wszystkiego jest człowiek”,
 • Medal „Zasłużony dla Bystrzycy Kłodzkiej”,
 • Wyróżnienie w konkursie „Urząd na miarę potrzeb"
 • „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego",
 • Wyróżnienie w konkursie „Urząd na miarę potrzeb".

Jako Wójt Gminy Kaźmierz miał też wiele osiągnięć do których należą między innymi;

 • Zwodociągowanie gminy łącznie z budową nowoczesnych hydroforni
 • Budowa oczyszczalni ścieków, których jest na terenie gminy 3
 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Telefonizacja wszystkich wsi w gminie
 • Gazyfikacja gminy
 • Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej
 • Budowa nowoczesnego gimnazjum wraz z halą sportową
 • Oddanie do użytku nowoczesnego ośrodka zdrowia
 • Budowa zbiornika retencyjnego "Radzyny"
 • Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, dzięki czemu powstały w Kaźmierzu nowe zakłady pracy
 • Powstanie Zakładu Usług Komunalnych
 • Wymiana lamp ulicznych na rynku na nowe stylowe latarnie
 • Remont i przebudowa płyty rynku w Kaźmierzu
 • Budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiączyn
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK w Kaźmierzu
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bytyniu
 • Rozpoczęcie rozbudowy przedszkola w Kaźmierzu
 • Przebudowa drogi Gorszewice - Komorowo
 • Modernizacja ulicy Poznańskiej w Kaźmierzu
 • Budowa toalet publicznych w Kaźmierzu

    Według samorządowców wójt Włodarczak był obdarzony niezwykłym talentem w pozyskiwaniu funduszy unijnych za co również otrzymywał wyróżnienia. Gmina za jego urzędowania kilkukrotnie otrzymywała certyfikat „Gmina Fair Play”. Dzięki jego staraniom do dziś zachowała się w Kaźmierzu poczta, której groziła likwidacja. W roku 2003 Wiesław Włodarczak zakwalifikował się do finału Konkursu Wielkopolski Wójt/Burmistrz Roku organizowanym przez Głos Wielkopolski wespół z Telewizją Poznańską i Radiem Merkury. Ostatecznie wójt gminy Kaźmierz zakończył rywalizację na 3 miejscu co na ponad 250 gmin daje świetny wynik. Przy okazji 23 sierpnia 2003r. w Kaźmierzu zorganizowany został świetny festyn jakiego wcześniej nikt u nas nie widział. W roku 2011 wójt Wiesław Włodarczak z racji tego, że sprawował urząd wójta, szóstą kadencję otrzymał tytuł wójta na 6 i statuetkę za szczególne zasługi w rozwoju gmin wiejskich w Polsce. Wiesław Włodarczak był również członkiem założycielem Związku Gmin Wiejskich RP. Podczas XXVII Zgromadzenia Ogólnego w roku 2013 podsumowano XX letnią działalność Związku Gmin Wiejskich RP i wyróżniono jego działaczy, wśród których znalazł się także wójt Włodarczak. W latach 1997, 1998 i 2001 Wiesław Włodarczak organizował pomoc dla mieszkańców gmin położonych na terenach południowej Polski dotkniętych przez powodzie. Uchwałą z dnia 29 kwietnia 2014r. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej nadała p. Wiesławowi tytuł „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”. W uzasadnieniu podano, że p. Włodarczak został wyróżniony m.in. za pomoc podczas „Powodzi Tysiąclecia” i usuwania jej skutków, wkład we współpracę partnerską oraz popularyzację miasta. Od roku 1998 nieprzerwanie organizował też pomoc dla Polaków z Wileńszczyzny na Litwie. To z jego inicjatywy powstało w Kaźmierzu Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, któremu od samego początku aż do dnia śmierci wice prezesował.

    Obserwowałem działalność p. Włodarczaka z pozycji zwykłego obywatela, mieszkańca gminy Kaźmierz i członka Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W mojej pamięci pozostanie jako człowiek kochający to miejsce. Gmina Kaźmierz była dla niego ważniejsza niż jego własne zdrowie. Jak już się w coś zaangażował to nie dawał za wygraną i starał się za wszelką cenę daną sprawę załatwić do końca. Jak każdy z nas przeżywał swoje sukcesy i porażki. W tym drugim przypadku starał się nie okazywać po sobie oznak zawodu. Jeżeli w swojej działalności był czegoś pewien to zawsze dążył do tego, aby do swoich racji przekonać innych, ale kiedy nie miał pewności chętnie słuchał głosu innych. Swoimi zaszczytami nie lubił się chwalić, wykazywał się mało spotykaną skromnością. Był jedną z osób, które wsparły powstanie w Kaźmierzu zespołu wokalnego KAŹMIERZANKA. Zespół obecnie odnosi znaczące sukcesy nie tylko na scenach naszego regionu, ale i znacznie dalej.

    Poza pracą zawodową był również zwykłym obywatelem społecznikiem, osobą, która chętnie dzieliła się tym co posiadała. Wiedzą o tym ci, którzy nie raz prosili go jako wójta Wiesława Włodarczaka o drobną pomoc z urzędu gminy na różnego rodzaju działalność społeczną. Nie mogąc pomóc jako urzędnik, bo nie pozwalały na to obowiązujące przepisy wyjmował po prostu portfel i prywatnie dokładał się do różnych inicjatyw społecznych. Poświęcając swój prywatny (wolny) czas, którego nie miał za wiele na działalność społeczną, nigdy nie patrzył na to pod kątem zysku dla siebie. Kochał dawać radość innym. Bez reszty oddany pomocy dla Polaków z Wileńszczyzny. Organizował wszelkie artykuły, które mogłyby pomóc naszym rodakom na Kresach. Przygotowywał paczki ze słodyczami, zabawkami i wszelkimi artykułami dla placówek oświatowych i bibliotek głównie z rejonu Solecznickiego na Litwie. Na Wileńszczyźnie nazywany był i jest nadal Wielkim Przyjacielem Polaków.

    Prywatnie dr Wiesław Włodarczak był człowiekiem religijnym, czego się nigdy nie wstydził i pełnym dobroci. Kochał muzykę, jego pasją były historia, filatelistyka i turystyka. Zbierał również przedmioty związane z kolejnictwem. Był świetnym przewodnikiem na wycieczkach. Wykazywał się świetną znajomością odwiedzanych miejsc. Wbrew pozorom chociaż wydawał się być człowiekiem poważnym wyróżniał się też niezwykłym poczuciem humoru. Starsi mieszkańcy pamiętają zapewne jeszcze jego występy w kaźmierskim kabarecie. Potrafił doceniać też działalność innych osób w różnych organizacjach działających na terenie naszej gminy. Bardzo mocno związany był z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Starał się w miarę możliwości odpowiadać pozytywnie na każde zaproszenie, co było coraz trudniejsze od kiedy zaczął się zmagać z poważną chorobą. Pomimo trudności starał się nie rezygnować z wcześniejszych planów swojej działalności.

    Dr Wiesław Włodarczak odszedł po kilku latach walki z chorobą 23 października 2015r. w wieku 64 lat. Uroczystości żałobne miały miejsce w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu 27 października 2015r. W ostatniej drodze na miejsce spoczynku na kaźmierskim cmentarzu towarzyszyli mu kapłani, współpracownicy, samorządowcy z okolicznych miast i gmin. Przedstawiciele różnych organizacji społecznych, poczty sztandarowe; jednostek OSP z powiatu szamotulskiego, gimnazjum, szkoły podstawowej, chóru "Moniuszko", koła PZW, PZERiI, Bractwa Kurkowego, Kółka Rolniczego z Gorszewic. Obecne były delegacje z Bystrzycy Kłodzkiej i Ejszyszek na Litwie. Pomimo, że był to dzień roboczy (wtorek) w pogrzebie uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy Kaźmierz, którzy w ten sposób chcieli okazać wdzięczność dr Wiesławowi Włodarczakowi za jego pracę na rzecz naszego społeczeństwa.