Jerzy Oses

Wybory sołtysa w Kaźmierzu   Pierwsze wiejskie zebranie wyborcze w naszej gminie mamy już za sobą. We wtorek 2 kwietnia w sali kinowej przy bibliotece, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej dla sołectwa Kaźmierz. Do wyborów zgłoszono dwóch kandydatów, dotychczasowego sołtysa p. Stefana Kupsia i p. Grzegorza Majkę. Na sali było 115 osób uprawnionych do głosowania, w wyniku którego sołtysem na kolejną kadencję pozostał dotychczasowy sołtys p. Stefan Kupś, który uzyskał 60 głosów. Pan Grzegorz Majka uzyskał głosów 54, a jeden z głosów komisja wyborcza uznała za nieważny. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik p. Majki, który daje się poznać mieszkańcom naszej gminy jako dobrze zapowiadający się działacz społeczny. Pan Grzegorz został wybrany do rady sołeckiej na wniosek sołtysa p. Stefana Kupsia.

W radzie sołeckiej obok p. Grzegorza sołtysa wspierać będą także dwie panie; Katarzyna Nowak i Agnieszka Bielejewska. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych w osobach; Arleta Wojciechowska-Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz, Zenon Gałka-Wójt Gminy Kaźmierz, Ryszard Gąska-zastępca wójta gminy Kaźmierz i sekretarz gminy Kaźmierz Janusz Stróżyk. Korzystając z okazji, mieszkańcy Kaźmierza zadawali wiele pytań i przedstawiali swoje problemy, które w większości dotyczyły budowy chodników, instalacji oświetlenia ulicznego. Poruszano także tematy bezpieczeństwa na naszych drogach i uciążliwego dla środowiska zjawiska spalania śmieci w domowych piecach.