Jerzy Oses

   W30. rocznica TMWiZW piątek 10 maja 2019 r. grupa kaźmierzan udała się do Torunia na obchody 30. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. koncelebrowanej przez kapelana Towarzystwa ks. Jarosława Wąsowicza i kapelana Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ks. hm. Roberta Mogiełke. Po mszy zaproszeni goście udali się do Centrum Kultury Dwór Artusa, gdzie odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Tam wysłuchaliśmy okolicznościowego referatu, który odczytał Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej p. Józef Szyłejko. Z referatu dowiedzieliśmy się, że „Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej powstało w atmosferze wielkiego entuzjazmu 17 listopada 1988 r. z inicjatywy środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego korzenie sięgają Wilna i Uniwersytetu Stefana Batorego, wskrzeszonego Dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 28 sierpnia 1919 r.

W dniu 14 stycznia 1989 r. Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało Władze Towarzystwa i zatwierdziło Statut. W pierwszym roku działalności Towarzystwo liczyło ponad 20 tys. Członków, którzy działali w ponad 20-tu Oddziałach w całej Polsce. Celem Towarzystwa jest niesienie wszechstronnej pomocy naszym Rodakom, którzy pozostali na Wileńszczyźnie oraz integracja środowiska wileńskiego, utrwalania wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz podtrzymywanie tradycji kresowych w Macierzy. Towarzystwo utrzymuje stały kontakt z polskimi organizacjami w Wilnie i na Ziemi Wileńskiej, wspierających działania w podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Na zakończenie publiczność wysłuchała kilku utworów z repertuaru zespołu WILEŃSZCZYZNA z Wilna. Co ciekawe prawie wszystkie utwory publiczność składająca się w większości z ludzi urodzonych na kresach wysłuchała na stojąco. Świadczy to o tym, jak bardzo miłują Wileńszczyznę, region z którego pochodzą. W składzie delegacji naszego (założonego w roku 2002) oddziału TMWiZW obecni byli; p. Józef Urbanowicz-pierwszy prezes, p. Stanisław Jarząb-obecny prezes, oraz członkowie zarządu, którzy na ręce prezesa zarządu głównego złożyli stosowne życzenia.