Jerzy Oses

   W roku 1995 gmina Kaźmierz po raz pierwszy wystawiła swoją reprezentację do Turnieju „Moja Wieś Aktywna”, organizowanego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sielinku. Zanim jednak wyłoniono ekipę, która reprezentowała nas w finale, który odbył się w Sielinku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, odbyły się eliminacje gminne. Swoje drużyny zgłosiły wsie; Gorszewice, Kaźmierz, Kopanina i Radzyny. Turniej miał swój regulamin i każda z ekip musiała wykonać kilka określonych zadań. Ja wybrałem te moim zdaniem najbardziej spektakularne. Zaczniemy od autoprezentacji wspomnianych zespołów.

Turniej Wsi 1995 - prezentacja wsi Gorszewice

Turniej Wsi 1995 - prezentacja wsi Kaźmierz

Turniej Wsi 1995 - prezentacja wsi Kopanina

Turniej Wsi 1995 - prezentacja wsi Radzyny