Jerzy Oses

Opłatek Wileński AD 2019   W sobotę 14 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Radzynach na „Opłatku Wileńskim” spotkali się członkowie kaźmierskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Na stołach tradycyjnie przeważały potrawy rodem z Wileńszczyzny, a spotkanie było także okazją do podziękowania osobom, które wspierają materialnie działalność Towarzystwa. Wśród członków TMWiZW, do których należą; Wójt Gminy Kaźmierz p. Zenon Gałka i sekretarz gminy p. Janusz Stróżyk byli także zaproszeni goście, m.in. Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz p. Arleta Wojciechowska, radna p. Sylwia Kubala i członek rady sołeckiej w Radzynach p. Damian Nowak. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”, którą zaintonował obecny na sali chór kameralny FERMATA z Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu pod dyrekcją Waldemara Hermanna.

Następnie obecni na sali łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie wzajemnie stosowne życzenia świąteczno-noworoczne. „Opłatek” był także okazją do przedstawienia nowych członków, którzy wstąpili do Towarzystwa w ostatnim czasie. Spotkanie uświetnił swoim śpiewem chór FERMATA, w którego repertuarze znalazły się znane kolędy, pastorałki i kilka piosenek muzyki rozrywkowej. Dzięki chórowi, który wykonał piosenkę „Kolęda dla nieobecnych” była też chwila, aby wspomnieć nieżyjących już członków i założycieli naszego oddziału TMWiZW i zmarłych niedawno chórzystów.