Zygmunt Płocharz  ur. 15.05.1932 r., od 1950 r. związany z Ruchem Ludowym. Początkowo był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1982 r. był Wiceprezesem Gminnego Koła ZSL w Kaźmierzu. W 1987 roku został Sekretarzem Gminnym ZSL w Kaźmierzu i sprawował tę funkcję do 1989 r. Po przeobrażeniach w 1990 r. został sekretarzem Polskiego Stronnictwa Ludowego Koło w Kaźmierzu. Był honorowym członkiem PSL. Pan Zygmunt w swojej niezwykle bogatej historii działał m.in. w strukturach Związku Młodzieży Polskiej, Ludowych Zespołach Sportowych, Związku Zawodowym Pracowników Rolnych, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa, Lidze Obrony Kraju, Polskim Związku Filatelistycznym, Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycznym, Kółkach Rolniczych i Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni SCh. Zygmunt Płocharz był również członkiem Zarządu Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Kaźmierzu. Za swoją działalność społeczną w przeszłości otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa oraz różne odznaczenia resortowe. Źródło www.kazmierz.pl