Jerzy Oses

Koncert Kolęd   W niedzielę 23 stycznia w naszym kościele parafialnym swój bogaty repertuar kolęd zaprezentowały chóry;  im. Stanisława Moniuszki z Kaźmierza i Chór Gminy Dopiewo BEL CANTO. Czas pandemii nie pozwolił na organizację koncertów jubileuszowych naszego chóru MONIUSZKO, który w roku 2020 obchodził 100. rocznicę swojego istnienia. Dlatego też niedzielny koncert był również okazją do złożenia życzeń Jubilatom, co też uczyniono. Wręczenia na ręce prezes chóru p. Joanny Jus, statuetki i okolicznościowego listu od Wójta Gminy Kaźmierz Zenona Gałki dokonał sekretarz gminy Janusz Stróżyk, życzenia w imieniu Rady Gminy Kaźmierz złożyła jej przewodnicząca Arleta Wojciechowska.

konc.kol_2022_006.JPG konc.kol_2022_007.JPG konc.kol_2022_009.JPG

konc.kol_2022_010.JPG konc.kol_2022_011.JPG konc.kol_2022_012.JPG

konc.kol_2022_016.JPG konc.kol_2022_018.JPG konc.kol_2022_019.JPG

konc.kol_2022_020.JPG konc.kol_2022_021.JPG konc.kol_2022_024.JPG

konc.kol_2022_025.JPG konc.kol_2022_027.JPG konc.kol_2022_030.JPG

konc.kol_2022_034.JPG konc.kol_2022_036.JPG konc.kol_2022_041.JPG

konc.kol_2022_042.JPG konc.kol_2022_043.JPG konc.kol_2022_048.JPG

konc.kol_2022_050.JPG konc.kol_2022_051.JPG konc.kol_2022_057.JPG

konc.kol_2022_058.JPG konc.kol_2022_059.JPG konc.kol_2022_061.JPG

konc.kol_2022_067.JPG konc.kol_2022_069.JPG konc.kol_2022_070.JPG

konc.kol_2022_071.JPG konc.kol_2022_072.JPG konc.kol_2022_073.JPG

konc.kol_2022_074.JPG konc.kol_2022_076.JPG konc.kol_2022_080.JPG

konc.kol_2022_085.JPG konc.kol_2022_088.JPG konc.kol_2022_090.JPG

konc.kol_2022_092.JPG konc.kol_2022_094.JPG konc.kol_2022_096.JPG