Jerzy Oses

Odznaka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej    Przedwojenna organizacja użytku publicznego o nazwie Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (w skrócie LOPP) powstała w 1928 roku, w wyniku połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Organizacja miała zasięg ogólnonarodowy i miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. W roku 1935 liczyła półtora miliona osób zrzeszonych w 13 761 kół. Liga wydawała własny dwutygodnik "Lot i opl-g Polski" oraz miesięcznik "Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej".

Miała też znaczący udział w rozbudowie lotnisk, szkoleniach lotniczych mechaników i pilotów. Działalność LOPP skierowana była głównie do młodzieży, u której miała wyrobić zrozumienie i poparcie dla rozwoju lotnictwa w naszym kraju. W latach 1933-1939 LOPP zakupiła i przekazała szkołom lotniczym i aeroklubom 326 samolotów oraz znaczną liczbę szybowców, w większości konstrukcji polskiej. Wcześniej, bo już od roku 1919 organizacją polskich lotników sportowych był Aeroklub Polski w Poznaniu, założony 30 października 1919 r. Dnia 18 grudnia 1919 roku przy Aeroklubie Polskim powstało pierwsze Koło Modelowania. Działalność Aeroklubu Polskiego w Poznaniu zakończyła się  jednak w roku 1923, z chwilą utworzenia w Polsce ogólnokrajowej organizacji Liga Obrony Powietrznej Państwa. Od chwili powstania Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) rozpoczęto intensywne propagowanie modelarstwa wśród młodzieży szkolnej pod hasłem "od modelarstwa do lotnictwa". Powstały pierwsze kursy modelarstwa szkolące nauczycieli prac ręcznych, mające na celu wyszkolenie kadry instruktorskiej do zakładanych w szkołach modelarni. W tych latach w Wielkopolsce działało kilkadziesiąt modelarni szkolących kilkuset modelarzy. Każdy chciał się pochwalić wykonanym przez siebie modelem, w tym celu też organizowano zawody i konkursy modelarskie. Początkowo były to zawody na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, które w późniejszym czasie stanowiły eliminację do zawodów ogólnopolskich. Pierwsze ogólnopolskie, oficjalne zawody modelarskie odbyły się w Warszawie w roku 1926. W roku 1935 wprowadzono do szkół podstawowych, średnich i zawodowych modelarstwo jako przedmiot obowiązkowy do programów robót ręcznych. W 1936 roku uznano modelarstwo za jedną z dyscyplin sportu lotniczego i przedstawiono regulamin międzynarodowy, który obowiązywał także w Polsce.

Nauczyciele i uczniowie z LOPP przy Szkole Powszechnej w Kaźmierzu. Rok 1938Kaźmierscy „lotnicy” ze swoimi modelami

Podobnie jak w innych miejscowościach, również w Kaźmierzu działało takie szkolne koło LOPP, którego członkowie zajmowali się na poważnie modelarstwem. Wielkie zaangażowanie kaźmierskich modelarzy zauważane było w powiecie i na szczeblu wojewódzkim. Doceniając wysiłki młodych kaźmierzan i ich opiekunów, postanowiono w jakiś wyjątkowy sposób ich wyróżnić. Dlatego też w roku 1938, w którym obchodzono jubileusz 10-lecia powstania LOPP, do Kaźmierza przyleciał z Poznania najprawdziwszy samolot. Był to samolot RWD-8 - polski samolot szkolny, używany w polskim lotnictwie wojskowym od 1934 do 1939, jako podstawowy samolot szkoleniowy. Działo się to na łące przy tzw Jeziórku (dawniej tak nazywano staw przy lesie obecnie - skrzyżowanie ul. Polnej i Daglezjowej).

Chętnych do fotografii przy latającej maszynie nie

Można się tylko domyślać, jak wielkie było to wydarzenie w życiu tutejszej społeczności. Tłumy młodzieży i dorosłych pospiesznie udało się tam, aby z bliska zobaczyć najnowszy cud techniki.

Pod hasłem „Naród pod bronią” w latach 1935-39 organozowano szkolenia z zakresu Obrony Przeciwlotniczo-Gazowej

LOPP miała również wkład w przygotowanie społeczeństwa do ewentualnego ataku chemicznego. Organizowano szkolenia, podczas których szkolono młodzież i nauczycieli, jak zachować się na wypadek takiego zagrożenia.

Foto ze zbiorów rodziny Tobis

Bibliografia:

Marian Romeyko (red.) "Polska Lotnicza", Warszawa 1937

Janusz Łukaszewicz, Liga Obrony Powietrznej Państwa w: Skrzydlata Polska nr 11/2003, s.55

Wikipedia

Opowiadania przodków z rodz. Oses

J.Oses