Remigiusz Kaczmarek

„W Sokolnikach Wielkich jak w  Opolu”   W dniu 09 czerwca br. odbył się w Sokolnikach Wielkich festyn rodzinny zatytułowany: „Szansa na sukces, – czyli z Sokolnik do Opola”. Impreza skierowana była głównie do dzieci, ale także do ich mam, które obchodziły nie tak dawno swoje święto a poprowadził ją pan W. Herman z G.O.K.-u w Kaźmierzu. Pięknie przygotowane piosenki oklaskiwało liczne grono mieszkańców oraz jury w składzie: W. Kozłowska, S. Małachowska- Zgoła i A. Gotowa-Grabowska.

Jurorki miały spory problem z wyłonieniem laureatów konkursu. Za główne kryterium osoby oceniające występy solistów przyjęły pamięciowe opanowanie piosenek i poczucie rytmu, co pozwoliło w miarę rzetelnie ocenić występy. Dla dzieci utalentowanych natomiast bardziej sportowo zorganizowano liczne gry i zawody sportowe dla siłaczy. Plastycy mogli natomiast przez cały czas trwania festynu rysować i kolorować uprzednio przygotowane kolorowanki. Najlepsze prace zostały później wywieszone na otwartej wystawie „prace pod chmurką”. Całość popołudniowego spotkania uwieńczona została pokazem strażackim i policyjnym oraz wręczeniem wylosowanych paczek z niespodziankami. Na tę uroczystą chwilę znalazł czas Pan wójt W. Włodarczak i osobiście wręczał przygotowane podarki. Przy tej okazji należy powiedzieć parę słów o pomocy, jaka została okazana przez ludzi „dobrej woli”

Okazali nam Serce: Pan W. Herman z GOK-u, Pani Dyrektor Szkoły W. Kozłowska, Pan W. Włodarczak i Urząd Gminy, Pani Z. Zander z Tarnowa Podgórnego, oraz jednostki Policji i Straży Pożarnej z Kaźmierza; firmy „AUCHAN” i „ELITE CAFE” i inni... Za tę okazaną pomoc bardzo dziękuję w imieniu dzieci wsi Sokolniki Wielkie - Sołtys Remigiusz Kaczmarek