s. Barbara Milewska

Św. Mikołaj w przedszkolu   Jak co roku dzieci z przedszkola Sióstr Urszulanek w Sokolikach Wielkich z wielką radością oczekiwały na przyjście wielkiego gościa z nieba. Przygotowały laurki, wierszyki, piosenki i kolędy, by chociaż w ten sposób podziękować Świętemu Mikołajowi za jego przybycie. Spotkanie z nietypowym gościem sprawiło nam wszystkim wiele radości i w każdym z nas pozostało pragnienie, by czynić dobro innym tak, jak Święty Mikołaj.

foto s. Barbara, B. Baranek

Kategoria: