Jerzy Oses

Święta Niewiasta z Kaźmierza    W ostatnich dniach wiodącym wydarzeniem w polskich kościołach chrześcijańskich były obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. Rocznicy towarzyszą różne imprezy i wystawy, do których należy przygotowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu wystawa Imagines Medii Aevi poświęcona sztuce średniowiecznej z okresu od 966 do około 1530 r. Wśród eksponatów pochodzących z całej polski znalazła się figura z naszego ołtarza głównego przedstawiająca „Świętą Niewiastę”.

    Tak właśnie nazwano figurę, która na co dzień zdobi zwieńczenie naszego ołtarza. Według dokumentacji rzeźba przedstawia św. Elżbietę, ale według tradycji przekazywanej przez miejscową ludność figura ma przedstawiać św. Helenę. Jeszcze inni mieszkańcy zwłaszcza ci związani z kaźmierskim chórem „Moniuszko” przekonani są, że figura przedstawia ich patronkę św. Cecylię. Późnogotycka polichromowana rzeźba wykonana z drewniana, pochodzi z około 1530 roku. Otwarcia wystawy dokonał w dniu 9 kwietnia 2016r, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański. Zbiory można oglądać do 17 lipca br. 

foto z wystawy A.Jaworski

Kategoria: