Jerzy Oses

„Podziemie antykomunistyczne w Wielkopolsce”    W piątek 11 marca br. w sali kina odbyła się trzecia już prelekcja historyczna zatytułowana „Podziemie antykomunistyczne w Wielkopolsce”. Prelegentem był dr Rafał Sierchuła – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Prelekcja poświęcona była przybliżeniu nam postaci żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy nie złożyli broni po II wojnie światowej i podjęli decyzję o kontynuowaniu walki o suwerenną Polskę.

    Dr Sierchuła opowiadał o powstałych w tamtych latach organizacjach antykomunistycznych, jak i również oddziałach zbrojnych. Organizatorem spotkania była kaźmierska sekcja kibiców Lecha Poznań i pewnie dlatego wśród słuchaczy przeważała młodzież. Jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne i wskazuje nam, że historia walk o niepodległość naszej ojczyzny nie jest młodym ludziom obojętna. Wśród słuchaczy obecna była grupa harcerzy z ich opiekunką Anną Kubiak, a także proboszcz naszej parafii ks. Krzysztof Musiał. 

Kategoria: