Jerzy Oses

Dzień Kobiet w GOK   Na niedzielę 8 marca 2015r. sołtys p. Stefan Kupś wraz z radą sołecką i Gminnym Ośrodkiem Kultury zaprosił do Sali GOK wszystkie panie zamieszkujące na terenie sołectwa Kaźmierz. W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach wójta gminy Kaźmierz Zenona Gałki i zastępcy wójta gminy Kaźmierz Ryszarda Gąski. Na panie, które skorzystały z zaproszenia czekały symboliczne kwiatki, słodkie wypieki oraz program artystyczny. Przed licznie przybyłą publicznością z okolicznościowym repertuarem wystąpiło trio ze szkoły podstawowej w Kaźmierzu. Dzieci przygotowane przez p. Aleksandrę Napierała niesamowicie rozbawiły uczestników spotkania.

Następnie z repertuarem tanecznym wystąpił zespół „MŁODZI DUCHEM” działający przy Klubie Seniora „HETMAN” w Poznaniu, zaś śpiewem uraczył wszystkich zespół „KAŹMIERZANKA”, w skład którego na chwilę „wkręcił” się wójt Gałka i wspomagał seniorki swoim doniosłym głosem. Spotkanie upłynęło w wesołym iście biesiadnym nastroju.

 

Kategoria: