Jerzy Oses

Na zdjęciu nowy budynek w całej okazałości   Decyzję o budowie nowej mleczarni podjęła Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni w roku 1947. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był prezes Edmund Tecław. Grunt pod budowę nowego zakładu przeznaczył ówczesny zarząd gminy w Kaźmierzu z własnych posiadłości. Szczególnie przychylny przeznaczeniu gruntu i budowie mleczarni był wójt Stanisław Giec. Po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu budowy zabrano się ostro do roboty. Budowę prowadzono systemem gospodarczym i tak np. wszystkie roboty ziemne wykonane były ręcznie, ponieważ w tamtych czasach brakowało sprzętu mechanicznego. Do tej pracy wynajęci byli robotnicy, którzy ciężko się napracowali gdyż wykopy miejscami miały do kilku metrów głębokości.

Czytaj więcej: Budowa nowej mleczarni
Jerzy Oses

Jeszcze do niedawna w miejscu gdzie była mleczarnia górował okazały komin   "Stara" mleczarnia w Kaźmierzu powstała przed 1939 rokiem. Była to mleczarnia prywatna, której właścicielem był p. Leon Koralewski z zawodu rymarz uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Budynek mleczarni wraz z wysokim kominem, (chociaż nieco przerobionym) przetrwał do dnia dzisiejszego i choć od strony szkoły widać go wyraźnie to niewielka liczba dzieci potrafiłaby odpowiedzieć na pytanie, co to za budynek. Pan Koralewski zaczynał swoją działalność w pomieszczeniu gdzie wcześniej była sala, w której odbywały się różnego rodzaju imprezy kulturalne. W sali p. Koralewski najpierw otworzył piekarnię, z której pieczywo dostarczał Powstańcom Wielkopolskim.

Czytaj więcej: Historia Starej Mleczarni w Kaźmierzu
Jerzy Oses

BS Kaźmierz   Z dostępnych źródeł i ocalałych dokumentów dowiadujemy się, że do podpisania statutu założycielskiego spółki pod nazwą Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Kaźmierzu, doszło dnia 3 sierpnia 1910 r. Głównymi założycielami Banku Ludowego byli m. in. ówczesny proboszcz kaźmierskiej parafii ksiądz Stefan Kruszka, ksiądz Piotr Wawrzyniak w tamtych czasach Patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, Karol Motty ziemianin z Bytynia, Edmund Żółtowski ziemianin z Myszkowa, Stanisław Nawrocki drogerzysta z Kaźmierza, Walenty Magdziarek rolnik z Witkowic oraz dość szerokie grono działaczy z naszego regionu.

Czytaj więcej: Historia Banku w Kaźmierzu