Jerzy Oses

   Pobudzony artykułem pt. „Wydzierają sobie świętych” zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym z dnia 4 maja 2003 roku muszę stanowczo przeciwstawić się wypowiedzi naszego ówczesnego proboszcza ks. kanonika Zdzisława Potrawiaka, który swoją wypowiedzią mówiąc potocznie oddał pole bez walki. Taką postawę tłumaczyć może tylko fakt, iż ks. kanonik do Kaźmierza przybył niespełna 8 lat wcześniej i nie znał naszej lokalnej historii.

Czytaj więcej: Historia Pięciu Braci - Pierwszych Męczenników Polskich -Ślad kaźmierski - fakty czy legenda ?
Jerzy Oses

Odznaka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej    Przedwojenna organizacja użytku publicznego o nazwie Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (w skrócie LOPP) powstała w 1928 roku, w wyniku połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa i Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Organizacja miała zasięg ogólnonarodowy i miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. W roku 1935 liczyła półtora miliona osób zrzeszonych w 13 761 kół. Liga wydawała własny dwutygodnik "Lot i opl-g Polski" oraz miesięcznik "Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej".

Czytaj więcej: Dawne Organizacje - LOPP
Jerzy Oses

Telewizyjny Turniej Gmin Kaźmierz - Budzyń   Czy wiecie, że gmina Kaźmierz w roku 1986 brała udział w programie "Telewizyjny Turniej Gmin” ? Konkurentem Kaźmierza była gmina Budzyń. W tym czasie naczelnikiem gminy Kaźmierz był pan Adolf Pisarczyk. Podczas turnieju zakłady pracy obu gmin prezentowały swoje osiągnięcia z dziedziny przemysłu i rolnictwa. W programie tym gminy rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych.

Czytaj więcej: Turniej Gmin Kaźmierz - Budzyń
Jerzy Oses

Tablica upamiętniająca najwcześniejszą historię miejscowości Kaźmierz   Dzień 3 maja 1998 roku był dla Kaźmierza i jego mieszkańców dniem szczególnym. Na ten dzień przypadły, bowiem uroczystości związane z 700 leciem naszej miejscowości. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. w miejscowym kościele, w której uczestniczyli mieszkańcy i przedstawiciele władz gminy oraz regionu. W godzinach popołudniowych przed budynkiem Urzędu Gminy zebrali się mieszkańcy na czele z miejscowymi władzami. Obecne były poczty sztandarowe organizacji działających na terenie gminy oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej: Uroczystość Obchodów 700 lecia Kaźmierza
Jerzy Oses

KKS Czarni Kaźmierz   Jedynym oficjalnym klubem piłkarskim w Kaźmierzu jest klub który obecnie nosi nazwę KKS "Czarni" Kaźmierz. Na terenie gminy działa również klub KS Gaj Wielki. Dawniej swoje kluby miały też wsie Młodasko i Bytyń. Oficjalnie klub piłkarski „Czarni” Kaźmierz powstał w roku 1946. Pierwszym prezesem klubu wybrany został p. Zygmunt Michalik natomiast w-ce prezesem p. Józef Stróżniak.

Czytaj więcej: Z kart historii klubu KKS Czarni Kaźmierz