prof. dr. hab. Aleksander Tobis   Prof. Aleksander Tobis urodził się 6 lutego 1932 r. w Kaźmierzu. Jego rodzicami byli Stanisław Tobis – nauczyciel i kierownik szkoły oraz Janina Tobisowa z domu Jasicka – nauczycielka. W 1955 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1960 r. Promotorem jego pracy magisterskiej, pisanej z zakresu prawa postępowania cywilnego, był prof. Władysław Siedlecki. Od września 1960 r. odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, składając w listopadzie 1962 r. egzamin sędziowski.  Profesor był związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1961 r. Zatrudniony najpierw na stanowisku asystenta, od stycznia 1963 r. – starszego asystenta, od października 1967 r. – adiunkta, od września 1972 r. – docenta, od maja 1982 r. – profesora nadzwyczajnego, a od grudnia 1989 r. do przejścia na emeryturę z dniem 1 października 2002 r. – na stanowisku profesora zwyczajnego.

Czytaj więcej: prof. dr. hab. Aleksander Tobis 1932-2012

Zbigniew Maciejczyk  Urodzony 22.05.1943 w Munster (Niemcy), jako dziecko zesłanych tam pracowników przymusowych. Od roku 1968 mieszkaniec wsi Chlewiska, gdzie podjął pracę w tamtejszym gospodarstwie wchodzącym w skład Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kaźmierzu. Radny Gminy Kaźmierz I i II kadencji. Angażował się w działalność PSL, organizował m.in. spotkania z zarządem głównym. Członek Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Działacz społeczny i świetny organizator. W latach 90. ubiegłego stulecia był członkiem (strażnikiem) Straży Ochrony Przyrody. Stał na czele oporu przeciwko powstawania komunalnego  wysypiska śmieci dla miasta Poznania na terenie gminy Kaźmierz, które według pomysłodawców miało powstać w okolicy wsi Chlewiska. Współzałożyciel i pierwszy prezes koła 149 PZW w Kaźmierzu. W roku 1992 odznaczony Srebrną Odznaką PZW „ZA ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA POLSKIEGO”.

Czytaj więcej: Zbigniew Maciejczyk 1943-2012

ks. bp Tadeusz Werno   Biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

  Ur. 4 sierpnia 1931 w Kaźmierzu jako najmłodszy syn Franciszka i Pelagii zd. Starosta. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 w gorzowskiej katedrze Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Po otrzymaniu święceń ks. Tadeusz pełnił funkcje, wikariusza przy parafii katedralnej w Gorzowie (1956-1959), ojca duchownego w Seminarium Duchownym (1959-1960), następnie wikariusza w parafii Św. Jadwigi w Zielonej Górze (1960-1963), referenta wydziału duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp.(1963-1971).

Czytaj więcej: ks. bp Tadeusz Werno

Edmund Oses   Ur. 7 września 1934 r. w Kaźmierzu. W 1958 roku ukończył studia na AWF w Poznaniu ze specjalnością rehabilitacji. Następnie podjął pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach pod Poznaniem w charakterze nauczyciela. W latach 1968-1981 pracował w administracji szkolnej. Od roku 1981 do 1989 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka. Człowiek, którego nazwisko w środowisku niewidomych stało się legendą.

Czytaj więcej: Edmund Oses

dr Wiesław Włodarczak    Wiesław Włodarczak syn Leona i Bronisławy urodził się 30 marca 1951r. w Szamotułach. Był absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską i ukończył Studium Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zdobywając tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej.

   

Czytaj więcej: Wiesław Włodarczak 1951-2015