Stanisław Jujeczka 1916-2006   Syn Franciszka, urodzony 14 października 1916r. w Chlewiskach. Dnia 21.03.1939r. został powołany do czynnej służby wojskowej i jako strzelec wcielony do 58 Pułku Piechoty Poznań. 4 czerwca 1939r. przydzielony do plutonu zwiadowców konnych. W szeregach tej jednostki walczył w kampanii wrześniowej 1939r. pod Iłowem i Piątkiem. Pomimo tego, że w Puszczy Kampinoskiej 58 Pułk został rozbity grupa żołnierzy, w której znajdował się Stanisław Jujeczka, pod dowództwem por. Jakiela podążała w kierunku Warszawy.  18 września 1939r. w pobliżu miejscowości Laski Stanisław Jujeczka został ranny w lewą dłoń i wzięty do niewoli. Jako jeniec trafił do obozów w Żyrardowie i w Skierniewicach.

Czytaj więcej: Stanisław Jujeczka 1916-2006

Kazimierz Jarochowski 1828-1888   Przyszedł na świat 12 września 1828 r. w Sokolnikach Małych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, jako syn Cy­priana i Konstancji z Trąmpczyńskich. Ojciec Cyprian Łukasz Jarochowski (1796-1863), właściciel Sokolnik Małych, studiował na uniwersytetach w Berlinie i we Wrocławiu, brał udział w powstaniu listopadowym(1830-1831) jako adiutant gen. Tomasza Łubieńskiego; odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojskowego Polskiego (Virtuti Militari).

 

Czytaj więcej: Kazimierz Jarochowski 1828-1888

ks. kanonik Jan Murkowski 1948 - 2007   Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Szamotułach. Urodzony dnia 22.10.1948 r. w Poznaniu. W roku 1949, wraz z rodziną zamieszkał w Czempiniu. Już jako dziewięcioletni chłopak zapowiadał, że w przyszłości chce zostać kapłanem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował naukę w liceum początkowo w Kościanie później w Lesznie. W roku 1968 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Upragnione święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1974 r. z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w kościele parafialnym w Czempiniu.

Czytaj więcej: ks. Jan Murkowski 1948-2007

Andrzej Marcin Niegolewski 1787-1857   Pułkownik Wojska Polskiego, ziemianin i działacz społeczny urodzony 12 listopada 1787 r. w Bytyniu syn stolnika wschowskiego Felicjana i Magdaleny z Potockich. W wieku 19 lat w listopadzie 1806 roku wstąpił w Poznaniu do szwadronu gwardii honorowej Napoleona. Tam skierowany został do 5 pułku jazdy polskiej; po krótkim czasie uzyskał stopień podporucznika a następnie porucznika. W pierwszych miesiącach 1807 roku, w ramach kampanii pomorskiej walczył m. in. pod Tczewem i Gdańskiem, a latem tego samego roku przeszedł do Pułku Gwardii Lekkokonnej, w szeregach, której odbył kampanię hiszpańską, biorąc m.in. udział 30 listopada 1808 roku w słynnej szarży w wąwozie Somosierra.

Czytaj więcej: Andrzej Marcin Niegolewski 1787-1857

Andrzej Grupa 1919 - 2008    Ur. 12.10.1919 r. w Kwilczu syn Szczepana i Agnieszki. Wykształcenie Średnie – Technik Rolnik. W roku 1938 wstąpił do Junackich Hufców Pracy (powołane do życia w 1936 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego) batalionu łączności. W roku 1942 został wywieziony na roboty do Niemiec gdzie pracował w gospodarstwie rolnym. Do rodzinnego domu w Kwilczu wrócił w roku 1945. W latach 1946 – 1949 pracował w Tartaku Państwowym w Kwilczu jako pracownik umysłowy.

Czytaj więcej: Andrzej Grupa 1919 - 2008