Adolf Pisarczyk 1930 – 1991   Ur. 17 listopada 1930 roku w Kaźmierzu syn Kazimierza i Anny zd. Zimna. Ojciec był bezrolnym chłopem, który po wyzwoleniu dorobił się 1 ha ziemi oraz pasieki pszczelej, co stanowiło źródło utrzymania jego rodziny. Adolf Pisarczyk miał cztery młodsze siostry Elżbietę, Lubomiłę, Antoninę i Różę.

 

 

Czytaj więcej: Adolf Pisarczyk 1930 - 1991

Zbigniew Tobis 1935-2001   Urodzony w Kaźmierzu 31 stycznia 1935 r. syn Stanisława i Janiny z domu Jasickiej. Podczas okupacji hitlerowskiej uczył się na tajnych kompletach, zorganizowanych przez swoją matkę. Prócz tego pobierał naukę gry na fortepianie u Heleny Charmacińskiej. Po zakończeniu II Wojny Światowej uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kaźmierzu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego - początkowo w Szamotułach, później w Bydgoszczy, gdzie w roku 1954 r. zdał maturę.

 

 

Czytaj więcej: Zbigniew Tobis 1935-2001

ks. Władysław Swoboda 1909-1999   Urodził się w Kaźmierzu 24 czerwca 1909 roku w rodzinie Antoniego i Katarzyny zd. Karczmarek. Ochrzczony w Kaźmierzu również w kaźmierskim kościele przystąpił do pierwszej komunii świętej, było to w roku 1919. Szamotulskie Gimnazjum im. Ks. Piotra Skargi ukończył w roku 1929. Wstąpił do Seminarium Duchownego. Jako kleryk często przebywał w Kaźmierzu goszcząc początkowo u ks. proboszcza Zygmunta Kemnitza a po jego śmierci, u ks. proboszcza Wacława Faustmana, który objął kaźmierską parafie w roku 1932.

 

Czytaj więcej: ks. Władysław Swoboda 1909-1999

ks. Wacław FaustmannProboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu w latach 1932-1950

Ur. 7 Wreśnia1881 we Wrześni. Był synem kupca Stanisława i Marianny z Śliwczyńskich. Z rodzicami przeniósł się do Golubia na Pomorzu, gdzie ukończył szkołę elementarną. Uczył się dalej, przez cztery lata w biskupim Kolegium Marianum w Pelplinie (pro-gimnazjum), następnie 1899-1903 w gimnazjum chełmińskim.

 

 

Czytaj więcej: ks. Wacław Faustmann 1881-1959

Stanisław Tobis 1904 -1981   Urodził się 6 kwietnia 1904 roku w Łężeczkach w powiecie międzychodzkim z ojca Wincentego (gajowego w Łężeczkach) i matki Marii z domu Ławniczak. Od 1 kwietnia 1910 roku do 31 marca 1918 roku uczęszczał do miejscowej jednoklasowej zbiorczej szkoły powszechnej, w latach 1916 1918 do tajnej polskiej szkoły, prowadzonej przez Andrzeja Gacka w Chrzypsku Wielkim.

Czytaj więcej: Stanisław Tobis 1904 -1981