Janina Tobis 1906-1970   Nauczycielka, która całe swoje życie zawodowe i społeczne poświęciła Kaźmierzowi. Urodzona 17 września 1906 r. w Poznaniu w rodzinie mistrza stolarskiego Czesława Jasickiego i Michaliny Walerii, z d. Piotrowskiej. Po otrzymaniu nominacji z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, od 1 sierpnia 1925 r. objęła stanowisko nauczycielki w Kaźmierzu, w powszechnej szkole katolickiej z polskim językiem wykładowym, która później otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej.

Czytaj więcej: Janina Tobis 1906-1970

Józef Kubala 1987-1999   Józef Kubala urodził się w 1897 roku we wsi Ostoje we Wrocławskiem. W roku 1914, w chwili wybuchu I wojny światowej, wcielony został do armii niemieckiej. Walczył na różnych frontach gdzie aż trzy razy był ranny. Już po wojnie, w roku 1919 przeprowadził się do Polski (rodzinna wieś przecięta została granicą państwową), w tym samym roku wstąpił do szkoły podchorążych w Poznaniu i uzyskał stopień kaprala.

 

Czytaj więcej: Józef Kubala 1987-1999