Witamy na prywatnej stronie poświęconej
mieszkańcom gminy Kaźmierz.
 
„Każdy dzień jest kawałkiem historii,
nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca”.
José Saramago
 
 
 
 
 
 
 
 

development

KAŹMIERZ ma już ponad 700 lat !!!

Przez te lata zmieniała się nieco pisownia nazwy naszej miejscowości:
I tak w roku -1298 r. Kazimirs, 1373 Cazimirzs, 1386 Kazimierz, 1395 Kaszemyry.
Kaźmierz jako miasto występuje pod nazwami:
rok 1412 Caszimirsz, rok 1417 Kaszymirzs, rok 1419 Caszmirzs, rok 1428 Caszimirs, rok 1478 Caszymyrzs, rok 1494 Kazimiria, rok 1507 Cazimirs, rok 1568 Kazymyrz, rok 1577 Kazmierz, rok 1647 Kazimirz.
Od roku 1780 pisownia nazwy miejscowości jest w obecnym brzmieniu KAŹMIERZ.
W czasach zaborów do końca I wojny światowej także używana była nazwa Kaźmierz. Jednak w czasie II wojny światowej Niemcy nadali naszej miejscowości nazwę Urnental.

   Zapis, który potwierdza istnienie Kaźmierza już ponad 700 lat pochodzi z roku 1298, w którym to Andrzej Szymanowicz biskup poznański dzieląc dotychczasowy archidiakonat poznański na 3 archidiakonaty, zalicza m.in. kościół w Kaźmierzu do archidiakonatu większego. Kolejny zapis z roku 1384 mówi o tym, jak Domarad (kasztelan poznański) napadł na miasta Kaźmierz i Szamotuły oraz sąsiednie wsie złupił je i spalił. Zapis z roku 1458 mówi natomiast o tym, że miasto Kaźmierz ma wysłać 3 pieszych na wyprawę wojenną do Malborka.

   Dawne dokument y wspominają także o zacnych obywatelach Kaźmierza. Jeden z nich mówi jak to w roku 1382 starosta Sędziwój (Świdawa) z Kaźmierza, rycerz bierze udział w poselstwie wysłanym przez kapitułę gnieźnieńską przez biskupa elekta Badzętę do Siemowita IV księcia mazowieckiego. Następny z roku 1387 wspomina o Piotrze z Kaźmierza ławniku poznańskim. Zapis z roku 1425 mówi o tym, że Jan syn Szczepana - szewca z Kaźmierza oraz Piotr (pleban z Kaźmierza) są studentami w Krakowie. W roku 1430 Jan z Kaźmierza jest rektorem szkoły katedralnej w Poznaniu. Rok 1501 Jan z Kaźmierza w szkole parafialnej przy kolegiacie Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Kolejny student w Krakowie roku 1512 Błażej syn Marcina kapłan z Kaźmierza. W roku 1513 zapisano, że zmarł Maciej z Kaźmierza lektor w kaplicy Św. Ducha za murami miasta Poznania. W roku 1533 Jan syn Mikołaja z Kaźmierza jest kolejnym studentem w Krakowie. W latach 1575-1577 Wojciech z Kaźmierza figuruje jako pleban w Szamotułach Starych (była to osada nieopodal Szamotuł od strony północnej).

   Z dokumentów historycznych możemy się też dowiedzieć, że w roku 1412 istniała w Kaźmierzu gospoda (karczma). W roku 1530 Zygmunt Stary zezwala na urządzenie w mieście Kaźmierzu należącym do dzieci zmarłego Wincentego Świdwy z Szamotuł, jarmarku w dniu Św. Reginy (9.IX.) oraz targów cotygodniowych we wtorki.

Z innych dostępnych dokumentów można ustalić nazwiska wójtów i burmistrzów Kaźmierza.

  W latach 1402-04 wójtem był Dobiesław, w roku 1405 wójt Piotr, w roku 1428 wójt o imieniu Szczepan, w roku 1459 Bartłomiej, w roku 1460 znowu Piotr jest wójtem Kaźmierza a w roku 1481 Jan Wójcik i Maciej synowie Piotra, w roku 1640 pojawia się po raz pierwszy nazwisko Józef Kuśnierz, a nie jak do tej pory same imiona. W latach 1649-51 burmistrzem jest Wojciech Augustyniec, w roku 1720 burmistrz Paweł Sypniewski i ostatni przed II wojną światową wójt Władysław Dąbrowski.

   Po II wojnie światowej w roku 1945 wójtem zostaje Franciszek Filipiak, następnie w latach 1945-1948 Stanisław Giec po nim w latach 1951-1972 władze sprawuje Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w osobie Józefa Siełacza. W roku 1973 powstała instytucja Naczelnika Gminy, którym zostaje Adam Dolata. W latach 1974-1978 tę samą funkcję sprawuje Franciszek Brzóska. Następnie w latach 1978-1991 Naczelnikiem Gminy a od roku 1990 Wójtem Gminy zostaje Adolf Pisarczyk człowiek, który niewątpliwie ma bardzo duży wkład w rozwój naszej gminy. Po niespodziewanej przedwczesnej śmierci wójta Pisarczyka we wrześniu 1991 roku funkcję przejmuje ówczesny wicewójt dr Wiesław Włodarczak, który zostaje następnie wybrany przez Radę Gminy na stanowisko Wójta Gminy Kaźmierz, funkcję tą sprawował do roku 2014. Od roku 2014 wójtem gminy Kaźmierz jest p. Zenon Gałka.

Kaźmierz - wieś położona nad rzeką Samą około 20 km na północny -zachód od granic Poznania

    Siedziba gminy obejmująca 18 sołectw o powierzchni 128,2 km², które zamieszkuje ponad 8 tys. mieszkańców. Najstarsza wzmianka o Kaźmierzu pochodzi z 1298 r., kiedy to miejscowość wystąpiła jako wieś i parafia. Kaźmierz otrzymał w 1384 r. prawa miejskie, które utracił na początku XIX w. Gmina ma charakter rolniczy. W Kaźmierzu prowadzi swoją działalność znany w Europie producent przetworów mlecznych firma Hochland, która uruchomiła swój zakład produkcyjny w sierpniu 1995 r., oraz kilka mniejszych firm zajmujących się usługami, handlem, transportem. Miejscowość ma także charakter rekreacyjny atrakcją dla turystów jest Jezioro Bytyńskie oraz położony wśród lasów i zieleni zalew na rzece Samie w Radzynach. Na terenie gminy Kaźmierz znajdują się też rezerwaty przyrody „Brzęki przy Starej Gajówce”, „Bytyńskie Brzęki”, „Huby Grzebieniskie” i „Wyspy na Jeziorze Bytyńskim”, na których znajdują się będące pod ochroną liczne gatunki flory i fauny. Wykopaliska wskazują ślady osadnicze człowieka na tym terenie sprzed około 10 tys. lat. Około 4000 lat temu przez tereny gminy prowadził tzw. Szlak bursztynowy. Świadczą o tym znaleziska różnych przedmiotów wykopane między innymi na „Wyspie Komorowskiej”.

Czytaj Więcej

 
 

forest

Ostatnio dodane artykuły

Członkowie TMWiZW o/Kaźmierz na Jarmarku Wielkanocnym w Szreniawie

24 Mar 2024

    Krótki klip filmowy z wyprawy do Szreniawy, gdzie przy tamtejszym Muzeum...

Członkowie TMWiZW o/Kaźmierz na Jarmarku Wielkanocnym w Szreniawie

24 Mar 2024

    Krótki klip filmowy z wyprawy do Szreniawy, gdzie przy tamtejszym Muzeum...

Nowe nieznane dotąd fakty z wojennej historii Kaźmierza

24 Mar 2024

   W czwartkowy wieczór 21 marca Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu...

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.